Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

ThLic. Ing. Peter Šantavý

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Centrum informačných technológií
Technický správca IIKS , RKCMBF UK
Telefón
02/327 77 116
Miestnosť
Kapitulská 26 - č.d. 116, 1. poschodie
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (3.dKT4/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Úsek vicerektora
ekonomický riaditeľ, ekonomický námestní
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

ThDr. Peter Slepčan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť

ThDr. Milan Sova, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Jozef Šelinga, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Jozef Šoška

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (4.dKT4/x, externý)
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Blažej Štrba, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Ivan Šulík, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubomír Švorca

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (2.dKT4/x, externý)