Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

 1. AAA Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945-1947 / Emilia Hrabovec
  Frankfurt am Main : Peter Lang, 1996
 2. AAA Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918-1922 im Kontext internationaler Beziehungen / Emilia Hrabovec
  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002
 3. AAA Die unbekannte Minderheit : Slowaken in Wien und Niederösterreich im 19. und 20. Jahrhundert. / Slavomír Ondrejovič ... [et al.]
  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005
 4. AAB Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989) / Emília Hrabovec
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 5. AAB Slovensko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov / Emília Hrabovec
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 6. AAB Dlhá cesta k Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave / Emília Hrabovec
  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2008
 7. AAB Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky 1962 - 1989 / Emília Hrabovec
  Bratislava : Lúč, 2017
 8. ABA Die Atmosphäre und die Strömungen im slowakischen Katholizismus der Zwischenkriegszeit / Emilia Hrabovec
  In: Aufbrüche und Umbrüche. Kirche und Gesellschaft Ostmittel- und Südosteuropas zwischen den Weltkriegen (1918-1939). - ISBN 978-3-412-29505-9. - Köln : Böhlau, 2007. - S. 103-179
 9. ABA Politisches Dogma kontra wirtschaftliches Kalkül. Einige Aspekte der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Entwicklung in den Sudetengebieten 1945-1946 / Emilia Hrabovec
  In: Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. - ISBN 978-3-486-58375-5. - München : R. Oldenbourg, 2001. - S. 163-185
 10. ABA Der Vatikan, die Tschechoslowakei und die europäischen Mächte in der politischen Krise der späten Dreissigerjahre / Emília Hrabovec
  In: Italien und Österreich im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. Italia e Austria nella Mitteleuropa tra le due guerre mondiali. - ISBN 978-3-205-20269-1. - Wien : Böhlau, 2017. - S. 307-346 [3,19 AH]
 11. ABB Zwischen Nation und Religion, Thron und Altar: Der slowakische Katholizismus in der "Ära Bach" / Emilia Hrabovec
  In: Die Habsburgermonarchie und die Slowaken 1849-1867. - ISBN 80-88880-47-5. - Bratislava : Academic Electronic Press, 2001. - S. 79-109
 12. ABB Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica / Emília Hrabovec
  In: Ján Vojtaššák : biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. - ISBN 978-80-89567-86-7. - Bratislava : Post Scriptum, 2018. - S. 211-291 [7 AH]
 13. ABC La Chiesa cattolica in Slovacchia (1939-1945) fra la fedelta allo Stato nazionale e la resistenza contro gli influssi ideologici del Terzo Reich / Emília Hrabovec
  In: La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. - ISBN 978-88-6099-386-1. - San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019. - S. 823-842 [1,69 AH]
 14. ABC Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder 1938-1945 / Emilia Hrabovec
  In: Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. - 978-3-486-58375-5. - München : R. Oldenbourg, 2007. - S. 99-146
 15. ABC Ein historischer Abriss / Emilia Hrabovec
  In: Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 3-85114-764-2. - Wien : WUV Universitätsverlag, 2004. - S. 19-33
 16. ABC Die katholische Kirche in der Slowakei 1939-1945 / Emilia Hrabovec
  In: Religion under Siege. Volume I. The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950). - ISBN 978-90-429-1932-7. - Leuven : Peeters, 2007. - S. 139-172
 17. ABC Richard Georg Plaschka (1925-2001) / Emilia Hrabovec
  In: Osteuropäische Geschichte in Wien. - ISBN 978-3-7065-4525-9. - Wien : Studienverlag, 2007. - S. 331-346
 18. ABD Andrej Hlinka – kňaz a politik očami Svätej stolice 1918-1927 / Emília Hrabovec
  In: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. - ISBN 978-80-7090-951-5. - Martin : Matica slovenská, 2009. - S. 124-156
 19. ABD Formácia kléru a výzvy 20. storočia očami Svätej stolice / Emília Hrabovec
  In: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989. - ISBN 978-80-7162-884-2. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011. - S. 12-30 [1,1 AH]
 20. ADE Die Ernennung Moyzes’ zum Bischof der Diözese von Banská Bystrica / Neusohl (1850) / Emilia Hrabovec
  In: Der Donauraum. - roč. 37, č. 3 (1997), s. 13-21
 21. ADE Reformbestrebungen der tschechischen Priester und die Entstehung der „Tschechoslowakischen Kirche" / Emília Hrabovec
  In: Römische Historische Mitteilungen, roč. 51. - ISSN 0080-3790. - Wien : Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. - S. 337-368
 22. ADE Der tschechische Katholizismus nach dem Ersten Weltkrieg aus der Sicht des Heiligen Stuhls / Emilia Hrabovec
  In: Bohemia. - Roč. 42, č. 2 (2004), s. 396-429
 23. ADE Die staatsrechtliche Stellung der Slowakei im tschechoslowakischen Staate 1944-1968 / Emilia Hrabovec
  In: Der Donauraum. - Roč. 34, č. 3/4 (1994), s. 58-89
 24. ADE Aktion „Süd“. Die ungarische Frage in der südlichen Slowakei von September bis Oktober 1949 / Emilia Hrabovec
  In: Österreichische Osthefte. - Roč. 37, č. 1 (1995), s. 97-118
 25. ADE Zehn Jahre nach der Wende slowakische Historiographie / Emilia Hrabovec
  In: Österreichische Osthefte. - Č. 16 (2003), s. 299-314
 26. ADE "L´incidente Ciriaci“ 1933. La diplomazia pontificia e il difficile rapporto fra Chiesa, Stato e Nazione in Cecoslovacchia / Emília Hrabovec
  In: Römische Historische Mitteilungen. - Roč. 54 (2012), s. 585-604
 27. ADE Wir haben uns gesagt, daß wir das deutsche Problem in der Republik de- finitiv ausliquidieren müssen...“ (Edvard Beneš) / Emilia Hrabovec
  In: Beiträge zur Historischen Sozialkunde. - Č. 4 (1996), s. 167-176
 28. ADE The Catholic Church and deportations of ethnic Germans from the Czech lands / Emília Hrabovec
  In: Journal of the communist studies and transition politics. - Roč. 16 (2000), č. 1/2, s. 64-82
 29. ADF Kríza Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI. / Emília Hrabovec
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 1 (2017), s. 4-31
 30. ADF Tajná anketa o slovenskej štátnosti v roku 1950 / Emília Hrabovec
  In: Historický zborník. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 85-91
 31. ADF Titus Zeman SDB - prvý slovenský blahoslavený moderných čias v kontexte slovenských dejín (na margo knižnky Neodpočívaj, pomáhaj) / Emília Hrabovec
  In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 106-121
 32. ADF Svätá stolica a slovenskí biskupi v medzivojnovom období / Emília Hrabovec
  In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 1-2 (2012), s. 5-20
 33. ADF Sekularizácia v európskych dejinách / Emilia Hrabovec
  In: Impulz. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 16-37
 34. ADF Vzťahy prvej Slovenskej republiky a Svätej stolice / Emília Hrabovec
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 7 (2009), s. 315-340
 35. ADF Niekoľko myšlienok na margo krízy dnešnej historickej vedy / Emília Hrabovec
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 2 (2008), s. 13-18
 36. ADM Svjatoj Prestol i nemeckije katoličeskije svjaščenniki v Sovetskom Sojuze (1922-1938): naznačenija, kontakty i kanaly svjazi v meždunarodnom kontekste / Emília Hrabovec
  In: Istorija [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 1-28 [online]
 37. ADM Die russische Emigration in der Tschechoslowakei zwischen den beiden Weltkriegen und die katholische Kirche / Emilia Hrabovec
  In: Römische Quartalsschrift. - Roč. 106, č. 3-4 (2011), s. 253-277
 38. ADM Vostočnaja politika Vatikana i Slovakija vo vnutripolitičeskom, meždunarodnom i cerkovnom kontekstach / Emília Hrabovec
  In: Istorija. - Tom 7, Vypusk 9 (2016), DOI: 10.18254/S0001550-4-1 [37 s.]
 39. ADM Der Heilige Stuhl und die russlanddeutschen katholischen Priester zwischen Revolution und Repression (1918-1939) / Emilia Hrabovec
  In: Römische Quartalsschrift. - Roč. 108, č. 1-2 (2013), s. 109-144
 40. AEC Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina / Emília Hrabovec
  In: Il concilio vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. - ISBN 978-88-266-0005-5. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2017. - S. 119-136
 41. AEC La Santa Sede, il governo cecoslovacco e gli slovacchi (1918-1939) / Emilia Hrabovec
  In: Santa Sede ed Europa centro-orientale tra le due guerre mondiali. - ISBN 978-88-498-2928-0. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2011. - S. 243-272
 42. AEC La Slovacchia e la Santa Sede 1918-1939 / Emilia Hrabovec
  In: La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo. - ISBN 978-88-209-8042-9. - Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2008. - S. 79-96
 43. AEC Die Tschechoslowakei und der Heilige Stuhl 1945-1948 / Emilia Hrabovec
  In: Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende. - ISBN 978-3-7001-3791-7. - Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2007. - S. 99-130
 44. AEC La Santa Sede e la fine della monarchia austro-ungarica / Emilia Hrabovec
  In: Annuario 2002-2004. Conferenze e convegni (a cura di Lázslo Csorba a Gyoergyi Komlóssy). - Roma : Academia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico "Fraknói", 2005,. - S. 311-327
 45. AEC L'Istituto slovacco dei Santi Cirillo e Metodio a Roma nel contesto politico-ecclesiastico / Emília Hrabovec
  In: Slovak studies : rivista dell'Istituto Storico Slovacco di Roma : Roč. 1, č. 1-2. - ISBN 978-88-498-4551-8. - Soveria Mannelli : Rubbettino Editore, 2015. - S. 117-131
 46. AEC Der Katholizismus in Ostmitteleuropa und der Zweite Weltkrieg / Emilia Hrabovec
  In: Kirchen im Krieg. Europa 1939-1945. - ISBN 978-3-506-75688-6. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2007. - S. 155-200
 47. AEC Die Nuntien in der Tschechoslowakei: Clemente Micara, Francesco Marmaggi, Pietro Ciriaci, Saverio Ritter / Emilia Hrabovec
  In: Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. Forschungsperspektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich. - ISBN 978-3-506-77314-2. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2012. - S. 177-196
 48. AEC Santa sede e Cecoslovacchia 1945-1965 / Emília Hrabovec
  In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965. - ISBN 978-88-266-0140-3. - Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2018. - S. 53-92 [2,14 AH]
 49. AEC Gli archivi dei padri conciliari in Slovacchia e nella Repubblica Ceca / Emília Hrabovec
  In: Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. - ISBN 978-88-465-1048-8. - Cittá del Vaticano : Lateran University Press, 2015. - S. 215-237
 50. AEC Die Vertreibung der Deutschen und die tschechische Gesellschaft / Emilia Hrabovec
  In: Flucht und Vertreibung. Zwischen Aufrechnung und Verdrängung. - ISBN 3-85452-264-9. - Wien : Picus, 1994. - S. 134-157
 51. AEC The Vatican Ostpolitik and Czechoslovakia. National Aspects of the Political-Ecclesiastical Negotiations / Emília Hrabovec
  In: The Vatican "Ostpolitik" 1958-1978. - ISBN 978-88-6728-582-2. - Roma : Viella, 2015. - S. 207-237
 52. AEC Kontroversen um die Lösung der „magyarischen Frage“ in der Slowakei im Frühjahr und Sommer 1945 / Emilia Hrabovec
  In: Studi in onore di Milan S. Ďurica. - ISBN 80-85170-20-5. - Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1995. - S. 171-198
 53. AEC Nationale Minderheiten in der Slowakei von 1948 bis zur Gegenwart / Emilia Hrabovec
  In: Österreich in neuer Nachbarschft. - ISBN. - Linz : Gesellschaft für Ostkooperation, 1996. - S. 185-211
 54. AEC Zum Wissensstand über die Vertreibung der Sudetendeutschen / Emilia Hrabovec
  In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. - ISBN 3-900-31368-7. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2000. - S. 100-122
 55. AEC Neue Aspekte zur ersten Phase der Vertreibung der Deutschen aus Mähren 1945 / Emilia Hrabovec
  In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. - ISBN 3-7001-2519-4. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. - S. 117-140
 56. AEC Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea / Emília Hrabovec
  In: I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente. - ISBN 978-88-209-9681-9. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2016. - S. 319-347
 57. AEC I cattolici slovacchi nella Prima guerra mondiale / Emília Hrabovec
  In: "Inutile strage" I cattolici e la Santa Sede nella Prima guerra mondiale. - ISBN 978-88-209-9683-3. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2016. - S. 515-542
 58. AEC La Slovacchia e la Santa Sede nell'arco della storia / Emilia Hrabovec
  In: La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo. - ISBN 978-88-209-8042-9. - Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2008. - S. 229-240
 59. AEC Santa Sede e Slovacchia problemi e prospettive di un progetto editoriale / Emilia Hrabovec
  In: Le gouvernement pontifical sous Pie XI. - ISBN 978-2-7283-0957-3. - Rome : Ecole francaise de Rome, 2013. - S. 77-89
 60. AEC Il caso Andrej Hlinka / Emilia Hrabovec
  In: Le gouvernement pontifical sous Pie XI. - ISBN 978-2-7283-0957-3. - Rome : Ecole francaise de Rome, 2013. - S. 607-622
 61. AEC Milan Hodža und die slowakische "Belvedere-Politik" / Emilia Hrabovec
  In: Austria slovaca – Slovacia austriaca. Dimensionen einer Identität. - ISBN 3-0100-0020-0. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996. - S. 99-120
 62. AEC Die Slowakei, der Heilige Stuhl und die Großmächte 1939-1945 / Emília Hrabovec
  In: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. - ISBN 978-3-643-50241-4. - Wien : LIT, 2010. - S. 539-562
 63. AEC Alcune considerazioni sull’eredità cirillo-metodiana / Emília Hrabovec
  In: I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente. - ISBN 978-88-209-9681-9. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2016. - S. 17-21
 64. AEC L’Ostpolitik di Giovanni Paolo II e la Slovacchia (1978-1989) / Emília Hrabovec
  In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt : Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell ́Archivio Segreto Vaticano : 3 : Inquisizione romana, Indice, Diplomazia pontificia. - ISBN 978-88-98638-10-9. - Vatikán : Archivio Segreto Vaticano, 2018. - S. 267-290
 65. AEC La Rivoluzione russa e la genesi della Ceco-Slovacchia / Emília Hrabovec
  In: Quaderni : di Scienze Politiche Universita Cattolica di Sacro Cuore : Roč. 8, č. 13. - ISBN 978-88-9335-260-4. - Rím : Universita Cattolica del Sacro Cuore, 2018. - S. 57-81
 66. AED Niekoľko myšlienok na margo zápasu o historické povedomie slovenského národa / Emília Hrabovec
  In: Scripsi vobis [2] : Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. - ISBN 978-80-89567-67-6. - Bratislava : Post Scriptum, 2017. - S. 11-26
 67. AED Slovenskí národne uvedomelí rímskokatolícki kňazi v zrkadle rakúsko-uhorskej diplomacie / Emília Hrabovec
  In: Slovensko na začiatku 20. storočia. - ISBN 80-88780-31-4. - Bratislava : Historický ústav SAV, 1999. - S. 180-200
 68. AED Snahy o cirkevnosprávne osamostatnenie Slovenska 1918-1928 / Emília Hrabovcová
  In: Renovatio spiritualis – jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska. - ISBN 80-7114-433-3. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 93-116
 69. AED Slovensko a Svätá stolica od počiatku 19. storočia po apoštolskú konštitúciu Ad ecclesiastici regiminis incrementum z roku 1937 / Emília Hrabovcová
  In: Renovatio spiritualis – jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska. - ISBN 80-7114-433-3. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 77-92
 70. AED Teologická fakulta a zápas o slovenského kňaza / Emília Hrabovec
  In: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989. - ISBN 978-80-7162-884-2. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011. - S. 6-11
 71. AED Jozef Tiso a Svätá stolica / Emília Hrabovec
  In: Jozef Tiso - kňaz a prezident. - ISBN 978-80-89567-75-1. - Bratislava : Post Scriptum, 2017. - S. 87-131
 72. AED Na pokraji prerušenia stykov : kríza vo vzťahoch medzi Česko-Slovenskom a Svätou stolicou v roku 1921 / Emília Hrabovec
  In: Fidei et Patriae : jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. - ISBN 978-80-89348-01-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2008. - S. 257-284
 73. AED Ťažká rozlúčka s "apoštolským kráľovstvom": Svätá stolica a Maďarsko 1918 - 1922 / Emília Hrabovec
  In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. - ISBN 80-89046-24. - Prešov : Universum, 2005. - S. 161-184
 74. AED Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda a Svätá Stolica v cirkevnopolitickom kontexte / Emília Hrabovec
  In: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013). - ISBN 978-80--223-3922-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 20-52
 75. AED Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom / Emília Hrabovec
  In: Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom. - ISBN 978-80-8161-084-4. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2014. - S. 7-45
 76. AED Revolúcia 1848 a katolícka cirkev v Uhorsku / Emília Hrabovec
  In: Revolúcia 1848 a katolícka cirkev v Uhorsku. - ISBN 80-7090-389-1. - Martin : Matica slovenská, 2001. - S. 153-179
 77. AED Slovensko, Svätá stolica a diplomatická misia Karola Sidora (1939-1945) / Emília Hrabovec
  In: Šesť rokov pri Vatikáne. - ISBN 978-80-89348-07-7. - Bratislava : Libri historiae, 2012. - S. 239-271
 78. AED "Tvoje kňazstvo sa nekončí dnes, ale pokračuje v kňazstve tých, ktorým si ty umožnil stať sa kňazmi." Slovenskí kňazi a rehoľníci z troch výprav Titusa Zemana v cudzine / Emília Hrabovec
  In: Neodpočívaj, pomáhaj. - ISBN 978-80-8198-089-0. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 13-42 [1,3 AH]
 79. AED Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938-1939 / Emília Hrabovec
  In: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. - ISBN 978-80-224-1150-9. - Bratislava : Veda SAV, 2010. - S. 33-47
 80. AEF Obsadenie nitrianskeho biskupského stolca v cirkevnopolitickom kontexte rokov 1919-1920 / Emília Hrabovec
  In: Nitra v našich dejinách. - ISBN 80-7090-625-1. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 327-337
 81. AEF Národnoemancipačné úsilia a požiadavka zriadenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie v období neoabsolutizmu 1849-1859 / Emília Hrabovec
  In: Katolícka cirkev a Slováci. - ISBN 80-967874-1-1. - Bratislava : Bernolákova spoločnosť, 1998. - S. 31-42
 82. AFA Pio XI e la Cecoslovacchia: un rapporto difficile alla luce delle nuove fonti vaticane / Emília Hrabovec
  In: Pius XI: Keywords. - ISBN 978-3-643-90027-2. - Münster : LIT Verlag, 2010. - S. 339-359
 83. AFA Der Heilige Stuhl und die Tschechoslowakei 1938-1939 / Emília Hrabovec
  In: Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen (1870-1939). - ISBN 978-3-8316-4021-8. - München : Herbert Utz Verlag, 2010. - S. 333-360
 84. AFA Menovanie biskupov v kontexte bilaterálnych vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou 1918-1928 / Emilia Hrabovec
  In: Československo 1918-1938. - ISBN 80-85268-99-X. - Praha : Historický ústav, 1999. - S. 542-555
 85. AFA Der Heilige Stuhl und die Nachfolgestaaten in der Zeit Benedikt XV / Emilia Hrabovec
  In: Bericht über den 22. Österreichischer Historikertag in Klagenfurt. - Klagenfurt : Verband Österreichischer Historiker und Geschichtsvereine, 2002. - S. 115-126
 86. AFA La Santa Sede e la Slovacchia 1918-1938 / Emilia Hrabovec
  In: Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive. - ISBN 88-209-7431-2. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2003. - S. 241-254
 87. AFA Pio XI e le conseguenze pastorali dei trattati di pace nell´Europa centro-orientale: il caso della Cecoslovacchia e dell´Ungheria / Emília Hrabovec
  In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. - ISBN 978-88-209-8344-4. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010. - S. 363-395
 88. AFA Vatikanskoje bjuro dľa pomošči vojennoplennym / Emília Hrabovec
  In: Christianskoje miloserdie v istorii, istoriografii i sovremennoj kuľture [elektronický zdroj]. - Moskva : Institut vseobčšej istorii RAN, 2011. - [Nestr.], [online]
 89. AFA Russkaja emigracia v mežvoennej Čechoslovakii i Katoličeskaja cerkov / Emília Hrabovec
  In: Rossija i Vatikan. Russkaja emigracija v Evrope i Katoličeskaja cerkov meždu dvumja mirovymi vojnami. - ISBN 978-5-9710-0765-4. - Moskva : URSS, 2013. - S. 172-200
 90. AFA Der Heilige Stuhl das östliche Europa und die anfänge des kalten Krieges / Emília Hrabovec
  In: Kardinal Stepinac a Winess to the Truth. - ISBN 978-953-241-168-3. - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 2009. - S. 101-126
 91. AFC L´Ostpolitik vaticana e la Cecoslovacchia / Emilia Hrabovec
  In: Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche : Fede e diplomazia (Milano). - Roč. 3, č. 5-6 (2014), s. 331-356
 92. AFD Slovenskí biskupi v exile (P. Hnilica, A. Grutka, D. Hrušovský) v kontexte slovenských dejín / Emília Hrabovec
  In: Duchovný pastier. - Roč. 100, č. 2-5 (2019), s. 149-165
 93. AFD Niekoľko úvah na margo slovenských dejín 20. storočia / Emília Hrabovec
  In: Slovenská historická identita v XX. storočí. - ISBN 978-80-89447-03-09. - Bratislava : Eurokódex, 2009. - S. 5-27
 94. AFD Generálne zhromaždenie SKS v Ríme 1975 v kontexte slovenského a medzinárodného vývoja / Emília Hrabovec
  In: Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. júna 2015. - ISBN 978-80-89335-83-1. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018. - S. 97-120
 95. AFD Pribinove slávnosti v Nitre a vypovedanie nuncia Ciriaciho z Česko-slovenska 1933 / Emília Hrabovec
  In: Studia historica Tyrnaviensia 5. - ISBN 80-8082-007-4. - Trnava : TU, 2004. - S. 73-97
 96. AFD Slovensko a Svätá stolica 1918-1939 v kontexte medzinárodných vzťahov / Emília Hrabovec
  In: Slovensko a Svätá stolica. - ISBN 978-80-8082-238-5. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - S. 184-220
 97. BAB 75 rokov Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave / Jozef Haľko, Emília Hrabovec
  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2011
 98. BAB Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 - 1927 / Emília Hrabovec
  Bratislava : Lúč, 2014
 99. BAB Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 / Ľubomír Báťa ... [et al.]
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001
 100. BBB Akcia JUH. Jeseň 1949 na južnom Slovensku v tieni Štátnej bezpečnosti / Emília Hrabovec
  In: Zločiny komunizmu na Slovensku 1. - ISBN 80-7165-313-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001. - S 425-454
 101. BDE Der Heilige Stuhl und die Tschechoslowakei 1938 / Emília Hrabovec
  In: zur debatte. - Roč. 39, č. 7 (2009), s. 15-16
 102. BDE Hľadanie identity mimo domova. Dejiny Slovákov v Rakúsku / Emília Hrabovec
  In: Pohľady / Ansichten. - Roč. 24, č. 2 (2009), s. 10-13
 103. BDE Santa Sede, il governo cecoslovacco e i partiti popolari slovacco e ceco / Emília Hrabovec
  In: Nova Historica. Rivista internazionale di storia. - Roč. 9, č. 32 (2010), s. 31-41
 104. BDF Bližšie k pravde Od sprístupnenia archívov o pontifikáte ctihodného Pia XII. netreba očakávať senzácie / Emília Hrabovec
  In: Vox [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 5 (2019), s. 20-21 [online]
 105. BDF Andrej Hlinka v slovenských dejinách / Emília Hrabovec
  In: Literárny týždenník. - Roč. 31, č. 29 (2018), s. 10-11
 106. BDF Vzťah Slovákov k vlastným dejinám / Emília Hrabovec
  In: Historický zborník. - Roč. 24, č. 1-2 (2014), s. 13-14
 107. BDF Znemožnený purpur / Emilia Hrabovec
  In: Vox Kultúra. - Roč. 2, č. 16 (2014), s. 13-14
 108. BDF Zrod slovenskej cirkevnej provincie / Emilia Hrabovec
  In: Vox Kultúra. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 12-13
 109. BDF Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa / Emília Hrabovec
  In: Kultúra. - Roč. 20, č. 19 (2017), s. 5, 9
 110. BDF Samostatná slovenská cirkevná provincia jubiluje / Emília Hrabovec
  In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 51/52 (2017), s. 28-29
 111. BDF Štefan Náhalka Neformálny slovenský diplomat vo Večnom meste / Emília Hrabovec
  In: Kultúra. - Roč. 19, č. 7 (2016), s. 4-5
 112. BEE Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia: problemi e prospettive della ricerca / Emília Hrabovec
  In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965. - ISBN 978-88-266-0140-3. - Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2018. - S. 9-11, 233-235
 113. BEF Katolícka teologická fakulta a slovenská spoločnosť v 20. storočí / Emília Hrabovec
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 978-80-223-2790-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 85-91
 114. BEF Dejiny sú zápasom dobra a zla / Emília Hrabovec
  In: Život medzi nebom a zemou. - ISBN 978-80-8046-686-2. - Bratislava : Perfekt, 2014. - S 39-46
 115. EDJ Hlahol zvonov / Emília Hrabovec
  In: Kultúra. - Roč. 16, č. 14 (2013)
 116. EDJ Diplomacia, komunikácia, charita. Katolíci v stalinskom Sovietskom zväze a Svätá stolica / Emília Hrabovec
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 1 (2013), s. 25
 117. FAI 80 rokov teologického štúdia v Bratislave / Zostavili Vladimír Thurzo, Emília Hrabovec
  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2016
 118. FAI Zeiten - Wende - Zeiten / zost. Horst Haselsteiner, Emilia Hrabovec, Arnold Suppan
  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2000
 119. FAI Slowakei und Österreich im 20. Jahrhundert / zost. Emilia Hrabovec, Beata Katrebova-Blehova
  Wien : LIT, 2008
 120. FAI Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave / zost. Emília Hrabovec
  Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011
 121. FAI Jozef Tiso - kňaz a prezident / Zostavila Emília Hrabovec
  Bratislava : Post Scriptum, 2017
 122. FAI Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965 / Peter Jurčaga, Giuliano Brugnotto, Emília Hrabovec
  Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2018
 123. FAI Der Donauraum / zost. Horst Haselsteiner, Emilia Hrabovec
  Wien : Böhlau Verlag, 1994
 124. FAI I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente / eds. Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo
  Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2016
 125. GHG Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922–1941 [elektronický zdroj] : Quellen-Datenbank). / Katrin Boeckh, Emília Hrabovec (eds.); unter mitarbeit Steffi Keil
  Regensburg : Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), 2016
 126. GHG Pápežských legátov poznajú cirkevné dejiny od začiatku 4. storočia / Emília Hrabovec
  In: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska [elektronický zdroj]. - (24.6.2013), nestr. [1 s.] [online]
 127. GHG Do histórie sa zapíše Benediktov pontifikát, nie rezignácia / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Pavol Rábara
  In: Postoy [elektronický zdroj]. - (5.3.2013), nestr. [1 s.] [online]
 128. GHG Cyrilometodská úcta sa z územia Slovenska nikdy nestratila / Emília Hrabovec
  In: Hlavné správy/TASR [elektronický zdroj]. - (5.7.2013), nestr. [1 s.] [online]
 129. GHG Starým Slovákom priniesli vierozvestci začlenenie do civilizácie / účast. interv. Emília Hrabovec
  In: Hlavné správy/TASR [elektronický zdroj]. - (6.7.2013), nestr. [1 s.] [online]
 130. GHG Pápeži videli v cyrilo-metodskej úcte kľúč k obrode Európy / účast. interv. Emília Hrabovec
  In: Hlavné správy/TASR [elektronický zdroj]. - (7.7.2013), nestr. [1 s.] [online]
 131. GHG Prečo si Andrej Hlinka (ne)zaslúži stať sa najväčším Slovákom / Emília Hrabovec
  In: AndrejHlinka.sk [elektronický dokument]. - č. 1 (2019), s. 1-5 [online]
 132. GII Rozhovor s profesorkou Emíliou Hrabovec / Emília Hrabovec, Mikuláš Šurín
  In: Gorazd. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 9-11
 133. GII Pápežská diplomacia a mlčiaca Cirkev 1945 - 1965 / Emília Hrabovec
  In: Kapitula - Diecézny časopis Spišského biskupstva. - č. 5 (2016), s. 7-9
 134. GII František Reves, kňaz "so železnými nervami" a citlivým srdcom v kontexte slovenských dejín / Emília Hrabovec
  In: Živého ma nedostanete. Spomienky Františka Revesa. - ISBN 978-80-8198-010-7. - Prešov : Michal Vaško - vydavateľstvo, 2017. - S. 353-366
 135. GII Profesorka Emília Hrabovec má svoje korene v regióne Dolných Kysúc / aut. interv. Dušana Šinalová ; účast. interv. Emília Hrabovec
  In: Kysucký žurnál. - Roč. 12, č. 4 (2018), s. 12-15
 136. GII Stále hľadám pravdu / Emília Hrabovec
  In: Slovenka. - Roč. 68, č. 17-18 (2015), s. 50
 137. GII Som človek hľadajúci pravdu / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Ingrid Konrad
  In: Pohľady - Ansichten. - Roč. 21, č. 1-2 (2006), s. 26-30
 138. GII Človek a politik Jozef Tiso, významná osobnosť slovenských dejín / účast. ankety Beáta Katrebová-Blehová, Bruno Čanády, Karol Fremal, Emília Hrabovec, Anton Hrnko, Róbert Letz, Roman Michelko, Ivan Petranský; aut. ankety Peter Mulík
  In: Historický zborník. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 102-127
 139. GII Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec Prodekanka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK / účast. interv. Emília Hrabovec
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 8 (2012), s. 37
 140. GII Zhromažďovať roztratených / Emília Hrabovec
  In: Svedectvo. - Roč. 26, č. 9 (2016), s. 12-13
 141. GII Niekoľko slov na úvod Náhalkových statí / Emília Hrabovec
  In: Hlas Štefana Náhalku z Ríma 2.. - ISBN 978-80-971562-5-1. - Liptovská Teplička : Rímskokatolícky farský úrad, 2017. - S. 7-9
 142. GII Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. / Emília Hrabovec
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 10 (2016), s. 35
 143. GII Dokážeme pozrieť pravde do očí? / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Radovan Rajčák
  In: Adsum. - Roč. 21, č. 1 (2009/10), s. 12-15
 144. GII Hľadať pravdu / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Lenka Eremiášová, Ľudovít Števko
  In: Extra plus. - Roč. 15, č. 5 (2015), s. 24-27
 145. GII Epochálne posolstvo z Havany / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Eva Zelenayová
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 31, č. 10 (2016), s. 1
 146. GII Rodoláska otca národa / Emília Hrabovec
  In: Vox [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 13 (2018), s. 12-13 [online]
 147. GII Qualche parola di accompagnamento / Emília Hrabovec
  In: Slovak studies : rivista dell'Istituto Storico Slovacco di Roma : Roč. 1, č. 1-2. - ISBN 978-88-498-4551-8. - Soveria Mannelli : Rubbettino Editore, 2015. - S. 1-2
 148. GII Na cestu / Emília Hrabovec
  In: Na pamäť prvého výročia smrti Msgr. Dominika Hrušovského. - ISBN 978-80-89348-13-8. - Bratislava : Libri Historiae, 2017. - S. 22-28
 149. GII Keď stratíme svoju identitu, stratíme všetko / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Eva Zelenayová
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 28, č. 24 (2013), s. 6
 150. GII Božie slovo XVIII [elektronický zdroj] : Cirkevné dejiny. Dejiny Katolíckej cirkvi 1918-1945, 1945-1989. / Emília Hrabovec; editor Miloš Lichner
  Trnava : Dobrá kniha, 2015
 151. GII Odhaľovanie pravdy o dejinách otvára cestu budúcnosti / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Eva Zelenayová
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 31, č. 26 (2016), s. 1
 152. GII Un'identita forgiata da Cristianesimo / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Veronica Rasponi
  In: Radici Cristiane. - No. 48 (ottobre) (2009), s. 38-41
 153. GII 30 otázok pre Emíliu Hrabovec / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Lenka Eremiášová
  In: Extra plus. - Roč. 16, č. 6 (2016), s. 46-47
 154. GII Úpadok európskeho kresťanstva má dramatické následky pre celý svet, po stáročia bolo "majákom civilizácie" / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Andrea Eliášová
  In: Viera a život. - Roč. 25, č. 3 (2016), s. 13-20
 155. GII Tridsaťdeväť rokov slovenskej cirkevnej provincie / Emília Hrabovec
  In: Jednota. - Vol. 126, No. 5950 (2017), s. 23
 156. GII Na tajném archivu není nic tajného / účast. interv. Emília Hrabovec
  In: Katolický týdenník. - Roč. 24, č. 41 (2013), s. 12
 157. GII Univerzita Komenského hostila historický vatikánsko-ruský vedecký dialóg / Emília Hrabovec
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 10 (2013), s. 16
 158. GII Editoriál / Emília Hrabovec
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 1 (2013), s. 1
 159. GII Vnucuje sa nám totalitný výklad dejín / účast. interv. Emília Hrabovec ; aut. interv. Eva Zelenayová
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 31, č. 41 (2016), s. 6
 160. GII Virginia coda nunziante / účast. intervia Emília Hrabovec
  In: Nova Historica. Rivista internazionale di storia. - Roč. 9, č. 32 (2010), s. 52-62