Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

  1. ADF Milosrdenstvo ako nosný pilier Motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" / Jozef Kemp
    In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 1 (2016), s. 53-69
  2. ADF Právo na vlastné súkromie kandidáta na kňazstvo a výnimočný charakter psychologických konzultácií v procese kňazskej formácie / Jozef Kemp
    In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 104-118
  3. AFD Viera v Boha vrátane nádeje a lásky ako právna povinnosť veriaceho / Jozef Kemp
    In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-8191-154-5. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 137-151