Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

 1. AAB Aktivizujúce vyučovacie metódy : v teórii a praxi náboženskej výchovy. / Emília Fulková, Tibor Reimer
  Bratislava : Don Bosco, 2016
 2. ABC Religious education at schools in Slovakia Part 1: Central Europe / Tibor Reimer
  In: Rothgangel, M. - Jäggle, M. - Schlag, T. (eds.) Religious Education at Schools in Europe. - ISBN 978-3-7370-0513-5. - Vienna : Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2016. - S. 223-248
 3. ACB Základy pedagogiky / Tibor Reimer
  Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010
 4. ADE Kreative Methoden im Religionsunterricht in der Schule / Tibor Reimer
  In: World Journal of Theoretical and Applied Sciences. - Nr. 2 (3), (2015), s. 138-149
 5. ADE Der Religionsunterricht - Begleitung auf dem Weg: Jugendliche als spaziergänger / Tibor Reimer
  In: Studia Pastoralne. - Rok 13, Nr. 13, (2017), s. 248-252
 6. ADF Didaktická hra ako inovatívna metóda náboženskej výchovy / Emília Fulková, Tibor Reimer
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 12, č. 2 (2015), s. 19-30
 7. ADF Korelácia vo vyučovaní náboženstva na školách / Tibor Reimer
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 12, č. 1 (2015), s. 73-85
 8. ADF Reforma školstva na Slovensku a jej vplyv na vyučovanie katolíckeho náboženstva na školách / Tibor Reimer, Emília Fulková
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 3-27
 9. ADF Netradičný prístup k vyučovaciemu procesu / Emília Fulková, Tibor Reimer
  In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 20-42
 10. ADF Postavenie odmien a trestov vo výchovnom procese / Emília Fulková
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 13-42
 11. AED Korelatívna didaktika ako aplikácia edukačného preventívneho systému dona Bosca vo vyučovaní náboženstva na školách / Tibor Reimer
  In: Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. - ISBN 978-80-8132-095-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2013. - S. 69-82
 12. AEF Cesty výchovy k viere v pokoncilovom období / Tibor Reimer
  In: Homo viator. - Bratislava : Don Bosco, 2007. - S. 46-55
 13. AEF Cesta viery ako výchovná cesta / Tibor Reimer
  In: Dvadsať rokov v službe mladým. - ISBN 978-80-8074-143-3. - Žilina : Don Bosco, 2011. - S. 117-128
 14. AFD Škola pre rodičov. Ako pomôcť rodičom pri výchove svojich detí / Tibor Reimer
  In: Rodina - výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. - ISBN 978-80-8132-107-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2014. - S. 34-41
 15. AFD Amoris Laetitia a otázka sexuálnej výchovy dnes / Tibor Reimer
  In: Podnety synody o rodine pre pomáhajúce profesie. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2017. - S. 101-111
 16. AFD Možnosti využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese / Tibor Reimer
  In: Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. - ISBN 978-80-225-3960-9. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národnohospodárska Fakulta, 2014. - S. 138-147 [CD-ROM]
 17. AFH Spoľahlivosť oktantovej biopsie prostaty pri detekcii T1c karcinómu prostaty / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 24
 18. AFH Laparoskopická pyeloplastika: naše zkušenosti s resekční a lalokovou technikou / J. Všetička ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 14
 19. AFH Laparoskopická adrenalektómia - štandardná liečba ochorení nadobličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 13-14
 20. AFH Vplyv okamžitej a odloženej liečby na progresiu ochorenia a celkové prežívanie u pacientov s karcinómom prostaty nevhodných na kuratívnu liečbu / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 21
 21. AFH Úprava hypospádie metódou tubularizovanej incidovanej platničky / K. Javorka ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 19-20
 22. AFH Inkontinencia moču a kvalita života u pacientov s neurogénnym močovým mechúrom / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 29
 23. AFH Klinické návody pre inkontinenciu moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 29-30
 24. AFH Záchovné operácie pre nádor obličky / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 18
 25. AFH Laparoskopická plastika hydronefrózy u dystopickej obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 14
 26. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 27. BCB Dôstojnosť človeka : učebnica katolíckeho náboženstva pre 8. ročník základných škôl - západný obrad. / Tibor Reimer
  Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2017
 28. BEF Preventívny systém ako cesta výchovy v súčasnom svete / Tibor Reimer
  In: Preventívny systém v diele a praxi Andreja Dermeka. - Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 2006. - S. 7-23
 29. FAI Hrdinovia - vidieť a bežať / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 30. FAI Objavitelia – Odísť, objavovať a nebyť sám / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 31. FAI Vodiči – Putovať s vlastnou tvárou / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 32. FAI Bojovníci – Povstať a bojovať / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 33. FAI Vyvolené a partneri – Vstupovať do zväzkov života / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 34. FAI Preventívny systém v diele a praxi Andreja Dermeka / zostavil Tibor Reimer
  Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 2006
 35. GII Jugend und Religiosität: Beispiel Slowakei / Tibor Reimer
  In: Jugendliche im Osten Europas - welche Zukunft?. - Freising : Renovabis, 2017. - S. 88-105