Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

 1. ADF Kritický pohľad na virtuálny svet / Peter Šantavý
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 28-53
 2. AFD Niektoré výzvy informačnej spoločnosti v oblasti morálnej teológie / Peter Šantavý
  In: Doctorandum dies 2018 : Varia historia et moralia. Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov RKCMBF UK v Bratislave : Roč. 1. - ISBN 978-80-88696-74-2. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018. - S. 117-135
 3. DAI Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi / Peter Šantavý ; školiteľ Tibor Reimer
  Bratislava : [s.n.], 2017
 4. GHG Svet po... / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (11.1.2011), nestr. [9 s.] [online]
 5. GHG Manželstvo z rozumu alebo z lásky? / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (25.5.2009), nestr. [4 s.] [online]
 6. GHG Slobodný softvér / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (15.7.2015), nestr. [5 s.] [online]
 7. GHG Zabezpečenie počítača / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (17.2.2010), nestr. [4 s.] [online]
 8. GHG Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (10.4.2012), nestr. [3 s.] [online]
 9. GHG Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (30.1.2014), nestr. [3 s.] [online]
 10. GHG Bezpečné e-maily / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (9.10.2015), nestr. [3 s.] [online]
 11. GHG Reminiscencie na pastiersky list k referendu / Peter Šantavý
  In: Christ-Net.Sk [elektronický zdroj]. - (7.2.2015), nestr. [3 s.] [online]
 12. GHG Fakty o projekte Ecclesia / Peter Šantavý
  In: Ecclesia info [elektronický zdroj]. - júl 2013, nestr. [1 s.] [online]
 13. GII Ako chápať neurotechnológie / Peter Šantavý
  In: Katolícke noviny. - Roč. 133, č. 17 (2018), s. 14-14