Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Bratislava - fakulta

Dómska veža
Katedrála - galéria
Katedrála sv. Martina
Katedrála - kaplnka sv. Jána Almužníka
Katedrála - galéria
Katedrála sv. Martina
Nočný pohľad na katedrálu
Katedrála v noci
Katedrála - veža
Katedrála - vchod
Katedrála - panoráma
 
Zobrazenie obrázky 1 po 11 z 11
 

Bratislava - kňazský seminár

Bohatá fotodokumentácia a videá z udalostí fakulty a kňazského seminára v Bratislave je k dispozícii na stránkach časopisu bratislavských seminaristov Adsum.

Zaujímavé fotografie zo života kňazského seminára v Bratislave sú k dispozícii na stránkach bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.

Badín - teologický inštitút a kňazský seminár

Fotogaléria teologického inštitútu a kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne je k dispozícii priamo na stránkach inštitútu v Badíne.

Nitra - teologický inštitút a kňazský seminár

Fotogaléria teologického inštitútu a kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre je k dispozícii priamo na stránkach inštitútu v Nitre.