Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Bratislava - fakulta

Knižnica
Študovňa
 
Zobrazenie obrázky 1 po 2 z 2
 

Bratislava - kňazský seminár

Bohatá fotodokumentácia a videá z udalostí fakulty a kňazského seminára v Bratislave je k dispozícii na stránkach časopisu bratislavských seminaristov Adsum.

Zaujímavé fotografie zo života kňazského seminára v Bratislave sú k dispozícii na stránkach bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.

Badín - teologický inštitút a kňazský seminár

Fotogaléria teologického inštitútu a kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne je k dispozícii priamo na stránkach inštitútu v Badíne.

Nitra - teologický inštitút a kňazský seminár

Fotogaléria teologického inštitútu a kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre je k dispozícii priamo na stránkach inštitútu v Nitre.