Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúca katedry

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Tel. + 421 2 32 777 110

E-mail: Emilia.Hrabovec (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 110
Publikačná činnosť

ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 110
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ThDr. Stanislav Kaššovic, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Peter Slepčan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť