Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Mgr. Gašpar Fronc

Tel. + 421 2 32 777 109

E-mail: Gaspar.Fronc (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Gašpar Fronc

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhLic. Ing. Branislav Koppal

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Jozef Uram, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Juraj Vittek, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi