Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

PhDr. Jozef Uram PhD.

Odborný asistent

e-mail: jozef.uram (at) frcth.uniba.sk

kontaktné informácie UK a evidencia publikácií

Pedagogická činnosť:

Filozofická etika, Dejiny starovekej filozofie
Úvod do filozofie

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií