Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Profesor

e-mail: viliam.judak (at) frcth.uniba.sk

kontaktné informácie UK a evidencia publikácií

ORCID iD: 0000-0003-4415-4776

ResearchGate

Pedagogická činnosť:

Cirkevné dejiny - starovek a raný stredovek, Cirkevné dejiny - vrcholný a neskorý stredovek, Cirkevné dejiny, Liturgika
Dejiny biskupstva

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií