Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

 • základy psychológie
 • všeobecná psychológia
 • všeobecná pedagogika
 • všeobecná didaktika
 • didaktika a teória výchovy
 • didaktika náboženskej výchovy
 • metodika náboženskej výchovy
 • špeciálna pedagogika
 • katechetika
 • katecheticko-pedagogická prax
 • základy metodológie výskumu
 • metodológia písania vedeckej práce
 • angličtina
 • nemčina
 • taliančina
 • francúzština

Študijné materiály na prevzatie

Metodológia [pdf]