Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

 • dejiny liturgie
 • princípy liturgie
 • teológia liturgie
 • liturgické knihy
 • liturgický rok
 • liturgia posvätenia času
 • liturgia sviatostí
 • liturgia Eucharistie
 • pastorálna liturgika
 • liturgika východná
 • liturgický spev
 • seminár z pastorálnej liturgiky
 • seminár liturgický priestor
 • gregoriánsky chorál