Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

  • všeobecná morálna teológia
  • špeciálna morálna teológia
  • aplikovaná morálna teológia
  • sociálna náuka Cirkvi
  • spirituálna teológia