Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 123

E-mail: Vladimir.Thurzo (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 123
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubomír Grega

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Hafera

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Peter Jandura

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Ivan Šulík, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Slavomír Trnka

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

ThLic. Ján Viglaš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť