Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

  • pastorálna teológia
  • homiletika
  • rétorika
  • misiológia
  • pastorálna medicína
  • pastorálna psychológia
  • pastoračná prax
  • základy riadenia cirkevných a neziskových organizácií
  • základy komunikácie a tímovej spolupráce
  • sociológia