Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jana Fogadová

Lektor

 

e-mail: 

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo: 

zoznam predmetov:Anglický jazyk, Talianský jazyk

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií