Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Pajerský

Lektor

 

e-mail: Peter.Pajerský(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo: 

zoznam predmetov: Seminár z pastorálnej liturgiky

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií