Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Bezpečnostné certifikáty

Dôveryhodnosť certifikátov

V prípade, že webový prehliadač nepozná certifikačnú autoritu pre zabezpečený prenos (SSL/TLS šifrovanie - https stránky), vypíše varovanie o nedôveryhodnej certifikačnej autorite. Dôvody môžu byť nasledovné:

  • prezerač nepozná certifikačnú autoritu;
  • certifikát je podvrhnutý, čo znamená bezpečnostné riziko;
  • chyba certifikátu (nemožnosť overiť certifikát, expirácia certifikátu a pod.).

Viaceré webové sídla UK používajú certifikáty podpísané vlastnou certifikačnou autoritou UK. V tomto prípade ide o neznámu certifikačnú autoritu pre webový prehliadač, pričom certifikát tejto neznámej certifikačnej autority je možné prehliadačom akceptovať.

Akceptácia certifikátov webovým prehliadačom nevedie k dobrým bezpečnostným návykom používateľov (viď možnosti 2. a 3.), preto je vhodné nainštalovať certifikát univerzitnej certifikačnej autority.

Certifikát univerzitnej certifikačnej autority

Webové stránky spojené s inštaláciou certifikátu certifikačnej autority UK:

Kompletné informácie o koreňovej certifikačnej autorite UK je možné nájsť na stránke Certifikačná autorita.