Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Test 4

Vitajte na Katedre dogmatickej teológie

Úvod

Dogmatika má v dnešnej kultúrno spoločenskej klíme prakticky iba negatívny podtón. Tu vás chceme presvedčiť o opaku.

Dogma - dogmatika - dogmatický
môžu mať pozitívny obsah?

ROZVRH HODIN

1.hodina2.hodina3.hodina4.hodina5.hodina6.hodina
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

OBRAZK*

zavodnik
zavodnik
krajinka
krajinka

kj&a&a&a&a&a&asaafgjklsaSJLKFG

SkjdfbhkJDSFFFHkjafkjA

AjVFBhscASDFV

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

ThDr. Marián Chovanec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Pavol Linet, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Ing. Peter Mášik

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

sdghsd

shsdthbsth