Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Test 5

Informácia len pre

adsfdf sdfsdfj vbj potom

dl

adfasf

študentov

saffaf

zamestanancov

tabulka
adsffoisgfgdgdfgfgggggggggggggnnbnbn
lklskhcbnvnnbcv

nvcbnnb

 

 

obrázky

popis brázka

fggfs h h dsfg  kjhgdfssfg

sdfg

sdg

fgsgsdfg gh

toto je pluin

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Ing. Peter Mášik

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

ThDr. Pavol Linet, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Ján Kraus

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

ThDr. Marián Chovanec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť