Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Test 6

Prvá úroveň

Hello World!

other websites or files

This is a text demo showing hyperlinks leading to another place.

 

www.kniznice.eu

one two three four five
         
         
         
         
         

Trial mixed content

neviemčo
neviemčo

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť

Dr. Dušan Kováč, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Jozef Šoška

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Milan Sova, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Blažej Štrba, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Pavel Vilhan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť