Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v Badíne

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch ubytovanie pre vysokoškolských študentov - chlapcov.

Ubytovanie je možné v dvoj- a štvorlôžkových izbách. V rámci ubytovania je možné využiť stravovacie služby, priestory kaplnky, seminárnej knižnice a telocvične.

Ďalšie informácie o ubytovaní je možné získať na webovej stránke Študentského domova v Badíne.