Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca

O časopise

Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

 

Vydavateľ:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
IČO: 0039786510
redakcia (at) biblica.sk

ISSN 1338-0141

Webové stránky časopisu: www.biblica.sk

V prípade záujmu je možné časopis objednať na webovej stránke objednávok časopisu.

Podmienky pre prispievateľov

Podmienky pre prispievateľov sú uvedené na webovej stránke:

Podmienky pre prispievateľov

Celé staršie čísla k dispozícii na prevzatie

Celé staršie čísla časopisu Studia Biblica Slovaca vo formáte PDF:

Studia Biblica Slovaca 2008 [pdf]

Studia Biblica Slovaca 2007 [pdf]

Studia Biblica Slovaca 2006 [pdf]

Studia Biblica Slovaca 2005 [pdf]