Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Veni Sancte and The Official Opening of the Academic Year


11. 09. 2018 11.15 hod.

The Official Opening of the 100th Academic Year at Comenius University...


 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,

ktoré sa uskutoční v nasledovných termínoch:

 • Bratislava, 25.9. o 9.30 (utorok)
    9.30 - svätá omša v Katedrále sv. Martina
  10.45 - slávnostné stretnutie v aule Benedikta XVI.
  11.15 - pedagogická rada
  12.00 - spoločný obed

 • Nitra, 26.9. o 9.30 (streda)

 • Badín, 27.9. o 9.30 (štvrtok)