Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University Bratislava

Auditorium of Benedict XVI

Auditorium of Benedict XVI

The Auditorium of Benedict XVI  is an auditorium of the Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius, Comenius University Bratislava.

It is the venue and witness of most of the important events of the Faculty: graduation ceremonies, opening and closing ceremonies of the academic year, conferences, spiritual and cultural events and other festive acts take place there.

The auditorium of FRCTH CU - the original Auditorium maximum of Comenius University - was inaugurated and honoured with the name of Pope Emeritus Benedict XVI after the renovation.

<output>slávnostne inaugorovaná a poctená menom emeritného pápeža Benedikta XVI.</output>

<output>uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>

<output>uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>

<output>V tejto aule sa až do sprevádzkovania terajšej auly na Šafárikovom námestí uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>