Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doctorandum dies 2018: Varia historia et moralia

Pred Vianocami vyšiel vo vydavateľstve Post Scriptum zborník doktorandských príspevkov prezentovaných na prvej doktorandskej konferencii doktorandov fakulty usporiadanej 18. apríla 2018.


07. 01. 2019 15.59 hod.

Zborník obsahuje vedecko-výskumné práce doktorandov RKCMBF UK v Bratislave. Vyšiel zásluhou editorskej činnosti ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča, S.S.L. PhD.

Zborník je možné získať vo Fakultnej knižnici za dobrovoľný príspevok alebo je ho možné poslať za poštové náklady a dobrovoľný príspevok po zaslaní objednávky na emailovú adresu knižnice RKCMBF.

Na prevzatie je k dispozícii obálka zborníka [pdf] i krátený text (abstrakty) jednotlivých príspevkov [pdf].