Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie

Dekan fakulty

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 101

E-mail: jozef.jancovic (at) frcth.uniba.sk

Prodekan pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 108

E-mail: robert.horka (at) frcth.uniba.sk

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 123

E-mail: vladimir.thurzo (at) frcth.uniba.sk

Prodekan pre rozvoj fakulty

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 112

E-mail: tibor.reimer (at) frcth.uniba.sk

Tajomník fakulty

Mgr. Daniel Vozár

Tel. + 421 2 32 777 103

E-mail: daniel.vozar (at) frcth.uniba.sk