Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie

Dekan fakulty

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 120 (sekretariát)

E-mail: jozef.jancovic (at) frcth.uniba.sk

 

Profil doc. ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD. v rámci Katedry biblických vied.

Prodekan pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 121

E-mail: robert.horka (at) frcth.uniba.sk

 

Profil doc. Mgr. Róberta Horku, PhD. v rámci Katedry biblických vied.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS

doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 121

E-mail: vladimir.thurzo (at) frcth.uniba.sk

 

Profil doc. ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD. v rámci Katedry systematickej teológie.

Prodekan pre rozvoj fakulty

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 121

E-mail: tibor.reimer (at) frcth.uniba.sk

 

Profil doc. ThDr. Tibora Reimera, PhD. v rámci Katedry praktickej teológie.

Tajomníčka fakulty

Mgr. Andrea Soldánová Bíliková

Tel. + 421 903 641 521

E-mail: andrea.bilikovafrcth.uniba.sk