Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Predaj publikácii

Fakultná knižnica RKCMBF UK v rámci svojich služieb okrem distribúcie časopisov zabezpečuje aj predaj publikácií, ktoré vyšli predovšetkým vo Vydavateľstve UK a sú ovocím výskumnej i pedagogickej činnosti pracovníkov fakulty.

Publikácie je možné si objednať e-mailom na adrese kniznica (at) frcth.uniba.sk alebo priamo v priestoroch fakultnej knižnice na Kapitulskej ulici č. 15.

Zoznam ponúkaných publikácií - posledná aktualizácia jún 2017

Novinkou je publikácia Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013) prof. Emílie Hrabovec a kolektívu.

Facebook FK - Aktuálne