Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pomoc používateľom - CePIT a Helpdesk

CePIT a helpdesk - pomoc používateľom

Centrum podpory informačných technológií (CePIT) slúži ako jednotné pracovisko prvotného kontaktu v prípade porúch, výpadkov alebo otázok používateľov v súvislosti s IT službami. Pracovisko poskytuje svoje služby formou telefonickej podpory pri riešení IT problémov.

CePIT je celouniverzitným centrom podpory pre centrálne služby CITu a súčasne lokálnym centrom podpory pre podporované súčasti UK.

Podporu pre centrálne služby CITu, ktoré sú využívané na RKCMBF UK, zabezpečuje CePIT.

Podporu pre fakultné služby (t.j. služby, ktoré nezabezpečuje CePIT) a ďalšie oblasti využitia informačných technológií zabezpečujú správcovia IT jednotlivých súčastí fakulty.