Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pomoc používateľom - CePIT a Helpdesk

CePIT a Hotline UK

Centrum podpory informačných technológií (CePIT) slúži ako jednotné pracovisko prvotného kontaktu v prípade porúch, výpadkov alebo otázok používateľov v súvislosti s IT službami. Pracovisko poskytuje svoje služby formou telefonickej podpory pri riešení IT problémov.

CePIT je celouniverzitným centrom podpory pre centrálne služby CITu a súčasne lokálnym centrom podpory pre podporované súčasti UK.

Pre RKCMBF UK CePIT zabezpečuje podporu pre centrálne služby CITu.

Helpdesk - pomoc používateľom

Podporu pre fakultné služby (t.j. služby, ktoré nezabezpečuje CePIT) a ďalšie oblasti využitia informačných technológií zabezpečujú správcovia IT jednotlivých súčastí fakulty.

On-line prvá pomoc a návody pre používateľov

SlužbaFakultná stránkaStránka UK
AIS2Informácie a pomoc pre AIS2Návody a informácie UK pre AIS2
Office365 / E-mailInformácie a pomoc pre Office365 a e-mailNávody a informácie UK pre Office365
Univerzitné hesláPomoc s univerzitnými heslami a ich správaNávody a nástroje UK pre heslá
Profil zamestnancaEditovanie profilu zamestnancaNávody a informácie UK pre editovanie zamestanca
PROXYVzdialený prístup PROXYNávody a informácie UK pre PROXY
VPNVzdialený prístup VPNNávody a informácie UK pre VPN
Eduroam / WiFiEduroam a fakultná WiFiNávody a informácie UK pre Eduroam