Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Profil zamestnanca

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO má vytvorený vlastný profil zamestnanca, t.j. webovú stránku, na ktorej môžu byť uvedené kontaktné informácie pracovníka: pracovný pomer (pracovné pomery, ak je ich viac v rámci UK), e-mail, telefón, kancelária, webové stránky, sociálne siete, poznámka a tiež publikačná činnosť.

Profil zamestnanca je prístupný na adrese:

www.uniba.sk/ludia/meno_zamestnanca

meno_zamestnanca - používateľské meno (login) z CDO tvorený priezviskom a poradovým číslom, viď informácie na stránke Univerzitné heslá.

Úprava profilu zamestnanca

Na stránke Služby Centrálnej databázy osôb sa nachádza i možnosť Prihlásenie do webového rozhrania Centrálnej databázy osôb, v rámci ktorej si každý zamestnanec uvedený v databáze CDO môže sám zmeniť, či doplniť svoje kontaktné infmormácie.

Postup na úpravu kontaktných informácií zamestnanca: