Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Profil zamestnanca

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO  má vytvorený vlastný profil zamestnanca, t.j. webovú stránku, na ktorej môžu byť uvedené kontaktné informácie pracovníka.

Profil zamestnanca je prístupný na adrese:

www.uniba.sk/ludia/meno_zamestnanca

meno_zamestnanca - používateľské meno (login) z CDO tvorený priezviskom a poradovým číslom, viď informácie na stránke Univerzitné heslá.

Úprava profilu zamestnanca

V aplikácií Kontakty -  sa nachádza i možnosť editácie uverejnených informácií - ako napr. mailová schránka, telefónne číslo, konzultačné hodiny a iné.

V rámci aplikácie si každý zamestnanec môže sám zmeniť, či doplniť svoje kontaktné informácie.