Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok a Cenník poplatkov a služieb fakultnej knižnice platný od 1. júla 2015. Každý čitateľ je povinný sa oboznámiť s týmito dokumentmi!

Zoznam ponúkaných publikácií - posledná aktualizácia február 2017

Novinkou sú publikácie Slovensko a svätá Stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962-1989) prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013) od prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec a kol. a Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska jej prvého dekana Dr. Emila Funczika od prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD.

Predaj a distribúcia časopisov

Knižnica realizuje aj predaj a distribúciu vedeckých časopisov Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.

Zoznam časopisov na prezenčné štúdium v knižnici

Knižné NOVINKY, ktoré finančne podporil Fond na podporu umenia (FPU) vrámci projektu "Akvizícia knižníc 2016".

Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice
Tel. + 421 2 32 777 121 – knižnica – študovňa

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Mgr. Michaela Matejková
E-mail: Michaela.Matejkova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt


Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt počas semestra:

Pondelok13:00 – 15:30
Utorok9:00 – 12:0013:00 – 15:30
Streda13:00 – 15:30
Štvrtok9:00 – 12:0013:00 – 15:30
Piatok9:00 – 12:00

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt pre externých študentov (vždy v sobotu):

18.2.2017     25.2.2017     4.3.2017     18.3.2017     1.4.2017     22.4.2016 /   9-12:00 a 13-15:00

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.