Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok a Cenník poplatkov a služieb . Každý čitateľ je povinný sa oboznámiť s týmito dokumentmi.

E- knižnica: vďaka dotácii FPU (Fond na podporu umenia) bolo vrámci UK zakúpených 278 e- kníh. Všetky tituly sú v plnej verzii dostupné cez súborný online katalóg. Prístup je licencovaný, t. j. - dokumenty sú prístupné zo všetkých počítačov na UK; mimo Univerzity prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Zoznam predávaných publikácií - posledná aktualizácia november 2017

Novinkou je zborník Starostlivosť o náš spoločný domov (editori: RNDr. Andrea Novomeská, PhD./ ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.) ako aj dve publikácie od prof. ThDr. Jozefa Krupu, PhD. Katolícka cirkev a ekumenizmus po II. vatikánskom koncileKatolícka cirkev a misie ad gentes                 po II. vatikánskom koncile.

Predaj a distribúcia časopisov

Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.

Zoznam časopisov dochádzajúcich do knižnice na štúdium v študovni

Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice
Tel. + 421 2 32 777 121 – knižnica – študovňa

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Mgr. Michaela Matejková
E-mail: Michaela.Matejkova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt

Výpožičné hodiny a predaj skrípt pre študentov externého štúdia sú v tieto soboty: 

17.02., 24.02., 10.03., 17.03., 07.04., 14.04.2018 v čase od 9.00-12.00 a 13.00-15.00.

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt:

Pondelok 13:00 - 15:30
Utorok9:00 - 12:0013:00 - 15:30
Streda13:00 - 15:30
Štvrtok9:00 - 12:0013:00 - 15:30
Piatok9:00 - 12:00

 

<output>UPOZORNENIE: V termíne 14.07.2017 22:00 (piatok) - 16.07.2017 22:00 (nedeľa) nebudú prístupné Súborný online katalóg fakultných knižníc UK a Databáza publikačnej činnosti UK z dôvodu upgrade-u a údržby knižnično-informačného systému. </output>

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.