Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok a Cenník poplatkov a služieb . Každý čitateľ je povinný sa oboznámiť s týmito dokumentmi.

E- knižnica: vďaka dotácii FPU (Fond na podporu umenia) bolo vrámci UK zakúpených 278 e- kníh. Všetky tituly sú v plnej verzii dostupné cez súborný online katalóg. Prístup je licencovaný, t. j. - dokumenty sú prístupné zo všetkých počítačov na UK; mimo Univerzity prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Predaj publikácii v knižnici:

Zoznam predávaných publikácií - posledná aktualizácia máj 2018

Novinkou našich pedagógov je monografia prof. ThDr. Mariana Šurába, PhD.: Homiliae gaudium- Radosť z homílie ako aj dve publikácie od prof. ThDr. Jozefa Krupu, PhD. Katolícka cirkev a ekumenizmus po II. vatikánskom koncileKatolícka cirkev a misie ad gentes                 po II. vatikánskom koncile.

Predaj a distribúcia časopisov:

Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.

Zoznam časopisov dochádzajúcich do knižnice na štúdium v študovni

Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice
Tel. + 421 2 32 777 121 – knižnica – študovňa

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Mgr. Michaela Matejková
E-mail: Michaela.Matejkova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt

V období od 16.07.2018 do 05.08.2018 bude knižnica zatvorená

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt od 11.6. do 31.8.2018:

Pondelok9:00 - 12:00
Utorok9:00 - 12:00
Streda9:00 - 12:00
Štvrtok9:00 - 12:00

 

Piatok9:00 - 12:00

<output>UPOZORNENIE: V termíne 14.07.2017 22:00 (piatok) - 16.07.2017 22:00 (nedeľa) nebudú prístupné Súborný online katalóg fakultných knižníc UK a Databáza publikačnej činnosti UK z dôvodu upgrade-u a údržby knižnično-informačného systému. </output>

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.