Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Bratislava

Vedúca študijného oddelenia:

Ing. Jana Hajnovičová

Tel. 0911 206395 (02/32 777 104)

E-mail: Jana.Hajnovicova (at) frcth.uniba.sk

 • doktorandské štúdium
 • lokálny administrátor pre AIS2
 • prospechové štipendium a mimoriadne štipendium
 • habilitačné a inauguračné konanie
 • fakultná koordinátorka ochrany osobných údajov

Študijná referentka:

Mgr. Romana Farská

Tel. 02/32 777 105 

E-mail: Romana.Farska (at) frcth.uniba.sk

 • bakalárske a magisterské štúdium
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • rozširujúce štúdium náboženskej výchovy
 • sociálne štipendium pre denné štúdium a študijné pôžičky
 • potvrdenia o štúdiu z archívu

Úradné hodiny:

 

Bakalárske a magisterské štúdium
Pondelok14.00 – 15.30
Utorok9.00 – 11.30
Streda9.00 – 11.30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok9.30 – 11.30

 

Prosíme o dodržiavanie úradných hodín, mimo úradných hodín vybavujeme stránky len po predchádzajúcom dohovore!

Úradné hodiny počas letných prázdnin (júl – august):

Utorok9.00 – 11.00
Streda9.00 – 11.00

Čerpanie dovolenky, resp. neprítomnosť:

V prípade čerpania dovolenky pracovníčky ŠO bude takýto termín vopred zverejnený a študijné oddelenie bude v tom čase zatvorené.

R. Farská: 19.6.-23.6.2023

J. Hajnovičová: 


Predaj skrípt:

Predaj skrípt je od 15.7.2013 realizovaný prostredníctvom fakultnej knižnice.

Nitra

Anna Dolnáková

Tel. 0910 842 384

E-mail: Anna.Dolnakova (at) frcth.uniba.sk

 • magisterské denné a externé štúdium
 • študijné pôžičky
 • potvrdenia o štúdiu z archívu

Ďalšie informácie o študijnom oddelení v Nitre sú uvedené na stránkach inštitútu.

Badín

Činnosť Kňazského seminára v Badíne bola ukončená ku koncu akademického roka 2018/2019.