Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Bratislava

Vedúca študijného oddelenia:

Ing. Jana Hajnovičová

Tel.  + 421 911 206 395 ( + 421 2 32 777 121)

E-mail: Jana.Hajnovicova (at) frcth.uniba.sk

 • doktorandské štúdium
 • lokálny administrátor pre AIS2
 • prospechové štipendium a mimoriadne štipendium
 • habilitačné a inauguračné konanie
 • fakultná koordinátorka ochrany osobných údajov
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • rozširujúce štúdium náboženskej výchovy
 • potvrdenia z archívu
 • magisterské štúdium - agendu počas rekonštrukcie budovy fakulty od akademického roka 2023/2024 spravuje Kňazský seminár v Nitre 

Referentka pre medzinárodné vzťahy:

Mgr. Romana Farská

E-mail: Romana.Farska (at) frcth.uniba.sk


Úradné hodiny:

Počas rekonštrukcie budovy fakulty študijné oddelenie je presťahované do budovy fakultnej knižnice na Kapitulskej 15, 2. poschodie. 

Žiadosti vybavujeme elektronicky: Jana.Hajnovicovafrcth.uniba.sk , osobne po dohovore - kontakt: 0911 206395.

Čerpanie dovolenky, resp. neprítomnosť - dátum:

Hajnovičová: 10.4.2024

V prípade čerpania dovolenky je študijné oddelenie zatvorené.

 


Nitra

Anna Dolnáková

Tel. 0910 842 384

E-mail: Anna.Dolnakova (at) frcth.uniba.sk

 • magisterské denné štúdium
 • sociálne štipendium
 • študijné pôžičky
 • potvrdenia o štúdiu z archívu
 • rozširujúce štúdium (realizované v Nitre)

Ďalšie informácie o študijnom oddelení v Nitre sú uvedené na stránkach inštitútu.

Badín

Činnosť Kňazského seminára v Badíne bola ukončená ku koncu akademického roka 2018/2019.