Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2024/2025

Harmonogram výučby v akademickom roku 2024/2025 [pdf]

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

 Harmonogram výučby v akademickom roku 2023/2024 [pdf]

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram výučby v akademickom roku 2022/2023 [pdf]

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2021/2022

Harmonogram výučby v akademickom roku 2021/2022 [pdf]

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021

Harmonogram výučby v akademickom roku 2020/2021 [pdf]

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019 [pdf]

 

 

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016/2017

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016/2017 [pdf]