Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum IT

Centrum informačných technológií na RKCMBF UK

Prodekan pre IIKS

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Tel. + 421 2 32 777 123
E-mail: vladimir.thurzo (at) frcth.uniba.sk

 
Technický správca IIKS, fakultný správca IT
a fakultný koordinátor ochrany osobných údajov v oblasti IKT

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.
Tel. + 421 2 32 777 116
E-mail: peter.santavy (at) frcth.uniba.sk

 
Správa IT v sídle fakulty v Bratislave

Helpdesk - podpora pre používateľov a riešenie problémov (okrem centrálnych služieb CITu, ktoré zabezpečuje CePIT UK):

    E-mail: helpdesk (at) frcth.uniba.sk

 
Správca IT v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Ing. Jozef Broniš
E-mail: admin (at) ksnr.sk


Správca IT v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne

Činnosť Kňazského seminára v Badíne bola ukončená ku koncu akademického roka 2018/2019.

Mgr. Peter Vetrák
E-mail: cdman (at) xaver.sk

Legislatíva a predpisy v oblasti informačných technológií

Celouniverzitné centrum informačných technológií (CIT)

Centrum informačných technológií (CIT) zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov univerzity.

CIT zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk univerzity a jej fakúlt a prispieva k rozvoju univerzity pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií. Okrem centrálnych služieb má CIT tiež na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete samotného Rektorátu UK a ďalších centrálne financovaných súčastí UK.