Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje na RKCMBF UK sú spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Ochrana osobných údajov na Univerzite Komenského

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov na Univerzite Komenského, spôsob spracúvania osobných údajov a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov.

Fakultní koordinátori ochrany osobných údajov na RKCMBF UK, ktorí spolupracujú so zodpovednou osobnou UK (DPO) sú:

Ochrana osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).