Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta v médiách

Mediálne výstupy, rozhovory, odborné diskusie a vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá k aktuálnym témam, spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu.

Informácie o mediálnych výstupoch je možné posielať administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Prehľad mediálnych výstupov

Historická diskusia o osobnosti a význame kardinála Korca24. 01. 2024

Prof. Emília Hrabovec (RKCMBF) a prof. Róbert Letz (PdF) hosťami televíznej relácie Do kríža venovanej osobnosti kardinála Korca.

Kardinál Korec - mimoriadna osobnosť a svedok22. 01. 2024

Rozhovor prof. Emílie Hrabovec s redaktorkou Zuzanou Klimanovou pre Vatikánsky rozhlas o kardinálovi Korcovi.

Neboli ani traja, ani králi06. 01. 2024

Kam až siaha história sviatku a aký je vzťah vedy a náboženstva v rámci príbehu o troch kráľoch? Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič hosťom TA3.

Systémy umelej inteligencie skutočnú inteligenciu nemajú15. 11. 2023

Rozhovor Dr. Petra Šantavého s redaktorkou Júliou Kubicovou pre portál Nové mesto o úskaliach umelej inteligencie.

Mons. Štefan Náhalka – výnimočná, no nepoznaná osobnosť...27. 10. 2023

Rozhovor prof. Emílie Hrabovec s redaktorkou Zuzanou Klimanovou pre Vatikánsky rozhlas o Štefanovi Náhalkovi.

Svatý Augustin | Jak dnes číst církevní otce19. 10. 2023

Doc. Róbert Horka bol hosťom pražskej odbornej diskusie. Témou bolo dielo sv. Augustína - jeho percepcia v dejinách i v súčasnej dobe.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme28. 09. 2023

Nočná pyramída - rozhovor redaktorky Gabriely Angibaud s prof. Emíliou Hrabovec a Dr. Beátou Katrebovou Blehovou.

Sedembolestná inšpiruje k súcitu15. 09. 2023

Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič bol hosťom Štúdia TA3 venovanej Sedembolestnej Panne Márii.

Rozhovor o umelej inteligencii v Rádiu Lumen03. 07. 2023

Dr. Peter Šantavý bol 3. júla 2023 v Rádiu Lumen hosťom kontaktnej relácie Zaostrené. Témou relácie bola umelá inteligencia ako dobrý sluha a zlý pán.

PASCAL: bohabojný génius a rebel16. 06. 2023

Mgr. Gašpar Fronc bol hosťom ekumenickej diskusie o konverziách a odkaze Blaisa Pascala v rámci Bratislavských Hanusových dní.

Správy od 1 do 10 z 28
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-28 Ďalšie > Posledné >>