Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca

O časopise

Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Časopis je registrovaný a abstrahovaný v ATLA Religion Database, EBSCO, Old Testament Abstracts (ISSN 0364-8591) a New Testament Abstracts (ISSN 0028-6877).

Vydavateľ:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
IČO: 0039786510
redakcia (at) biblica.sk

ISSN 1338-0141 (print) • e-ISSN 2644-4879 (online)

Webové stránky časopisu: www.biblica.sk

V prípade záujmu je možné časopis objednať na webovej stránke objednávok časopisu.

Vnútorná politika tvorby a správy časopisu Studia Biblica Slovaca

O časopise StBiSl [pdf]

Etické princípy [pdf]

Pokyny pre prispievateľov [pdf]

Informácie o vydaných číslach a celé staršie čísla

Zhrnutia (vo formáte PDF) a celý obsah (prostredníctvom ISSUU) posledných vydaných čísiel časopisu Studia Biblica Slovaca:

Celé čísla časopisu Studia Biblica Slovaca vo formáte PDF:

Ročenky časopisu Studia Biblica Slovaca vo formáte PDF/ISSUU: