Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedry

Vedeckí a pedagogickí pracovníci jednotlivých katedier môžu pôsobiť na všetkých pracoviskách fakulty podľa aktuálnych vedeckých či pedagogických aktivít.

Konkrétnych pracovníkov je možné vyhľadať na stránke Zamestnanci RKCMBF UK alebo priamo po katedrách na stránkach Personálne obsadenie v rámci jednotlivých katedier.