Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor

Marta Audyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Teologický inštitút Nitra, Úsek vicerektora, Študentský domov NR
strojný žehliar

ThLic. PaedDr. Patrik Bacigál

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK,
3.dKT4/x

Zita Belovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Teologický inštitút Nitra, Úsek vicerektora, Študentský domov NR
upratovačka

Ilona Bihdai

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Dekanát-úsek tajomníka fakulty, Technicko-hospodárska správa, Prevádzka fakulty
upratovačka

Eva Cíbiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK,
Dohoda

ThLic. PaedDr. Peter Čieško

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK,
1.dKT4/x

ThLic. Daniela Depešová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK,
1.dKT4/x

prof. PhDr. Patricia Dobríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK,
Dohoda

Anna Dolnáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Teologický inštitút Nitra, Študijné oddelenie NR
referent v administratíve, i. n.
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná