Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

AIS2

O systéme AIS2

Akademický informačný systém (AIS2) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Vývoj AIS je zabezpečovaný Centrom aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

AIS2 na Univerzite Komenského nahradil pôvodný akademický informačný systém ŠTUDENT.

Dôležitou zmenou pre akademickú obec UK je skutočnosť, že na rozdiel od systému ŠTUDENT, ktorý bol spravovaný pracovníčkami a pracovníkmi študijných oddelení, AIS2 je interaktívny systém, do ktorého s príslušnými právami a povinnosťami vstupujú nielen študijné oddelenia, ale aj pedagógovia a študenti.

Komplexné informácie o Akademickom informačnom systéme (AIS2) sú uvedené na webových stránkach tejto centrálnej služby v rámci UK.

Elektronicke prihlasovanie uchádzačov o štúdium

Prostredníctvom Akademického informačného systému je možné uskutočňovať elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na I., II., spojený I. a II. i na III. stupeň štúdia.

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium je k dispozícii na: e-prihlaska.uniba.sk

Návody na prihlásenie určené pre uchádzačov sú k dispozícii na stránke Príručky a návody AIS2.

Kompletné informácie pre uchádzačov o štúdium sú k dispozícii na stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.

Prihlásenie do AIS2

Do Akademického informačného systému (AIS2) je možné sa prihlásiť prostredníctvom Portálu UK: moja.uniba.sk.

V prípade problémov s prihlásením do AIS2 (nesprávny login, resp. heslo) je treba postupovať podľa návodu uvedeného na stránke Univerzitné heslá.

Mobilná aplikácia AIS2-študent

Mobilná aplikácia AIS2-študent umožňuje prihlasovanie na skúšky, prehľad hodnotenia, rozvrhy, diskusiu...

Mobilná aplikácia je dostupná pre OS Android v Google Store.

Podpora AIS2

Schéma a popis podpory je možné nájsť na stránke AIS2 v časti Podpora AIS.

Príručky, návody a animované tutoriály sú k dispozícii na stránke Príručky a návody AIS2.

Obrazový návod na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov je možné zobraziť ako obrázok [jpg], resp. prevziať ako dokument [pdf].

Podporované a otestované webové prehliadače a operačné systémy, nastavenie prehliadačov a známe obmedzenia sú uvedené na stránke Príručky a návody AIS2 v časti Pre všetkých používateľov.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede (používateľ študent) sú k dispozícii na stránke Otázky a odpovede.

Správcovia AIS2

Zoznam centrálnych a fakultných správcov AIS2 je uvedený na stránke na stránke AIS2 v časti Kontakty na správcov AIS.