Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdialený prístup - PROXY

PROXY pripojenie

PROXY pripojenie je označenie pre sprostredkované pripojenie klienta (používateľa) k webovým stránkam cez špeciálny server (proxy server).

Proxy server pracuje ako zastupujúci klient, vystupujúci v mene používateľa pred webovou stránkou, pričom zabezpečuje potrebné úkony na správne pripojenie k webovej stránke (napr. filtrovanie, autentifikáciu, povolený rozsah IP adries, ...).

Nastavenie PROXY pre prístup k informačným zdrojom

Pre prístup k informačným zdrojom UK (interným i externým) je treba mať správne nakonfigurovaný webový prehliadač.

Informácie o konfigurácii najrozšírenejších webových prehliadačov sú k dispozícii na stránke PROXY v časti sieťových služieb CITu.