Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Telefónia

Telefónne čísla a klapky

Od júna 2012 je sídlo fakulty v Bratislave vybevené novou digitálnou a IP ústredňou (IP-PBX) Panasonic KX-NCP 1000, ktorá prostredníctom pripojenia TCP/IP využíva služieb telekomunikačného operátora Benestra (GTS).

Nová telefónna ústredňa a zmena telekomunikačného operátora znamenajú pre používateľov nasledovné:

 • všetky klapky sú dovolateľné priamo zvonka, pričom nové telefónne čísla fakulty začínajú prefixom 32777, ku ktorému sa pripája číslo klapky:
  + 421 2 32 777 xyz
  xyz - číslo doterajšej klapky
 • väčšina pôvodných telefónnych čísiel zostala zachovaná (predovšetkých číslo vrátnice: 02 544 32 396) ako alternatíva k novým číslam;
 • spôsob volania zvnútra zostáva nezmenený (prostredníctvom predvoľby 9).

Aktuálne telefónne čísla sú uvedené na webových stránkach konkrétnych pracovísk fakulty.

Nová IP-PBX Panasonic KX-NCP 1000 beží v duálnom režime, t.j. spravuje nielen doterajšie koncové zariadenia (telefónne prístroje), pracujúce v analógovom alebo digitálnom režime, ale i nové prístroje, ktoré pracujú na protokole IP (IP telefóny). Popis a základné ovládanie jednotlivých typov nových IP telefónov používaných na fakulte je uvedený nižšie na tejto stránke.

Telefonovanie cez fakultnú ústredňu

Vzhľadom na špecifiká novej ústredne a jej internetového pripojenia k telekomunikačnému operátorovi upozorňujeme na nasledovné zmeny, resp. spôsob používania:

 • po zdvihnutí slúchadla zneje kontinuálny tón - v tomto stave je možné zadávať voľbu (či už klapku alebo predvoľbu 9 pre telefonovanie von);
 • po stlačení predvoľby 9 (telefonovanie von) zaznieva vyšší kontinuálny tón - v tomto stave je možné zadávať vonkajšie telefónne číslo;
 • vonkajšie telefónne číslo je vždy regionálne telefónne číslo, t.j. prefix + číslo. Platí to aj pre bratislavské telefónne čísla, ktoré treba zadávať s prefixom 02.

Telefónny prístroj Panasonic KX-NT321

Použité IP telefóny Panasonic KX-NT321 je možné používať i nastavovať podľa krátkej referenčnej príručky [pdf].

Ovládacie prvky telefónneho prístroja sú uvedené na obrázku vpravo.

Základné nastavenia

Telefonovanie v rámci fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> vytočenie klapky

Telefonovanie mimo fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> 9 -> vytočenie tel. čísla

Opakovanie voľby v rámci fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> REDAIL

Opakovanie voľby mimo fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> 9 -> REDAIL

Vytočenie rýchlej voľby:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> tlačidlo rýchle voľby

Uloženie rýchlej voľby:

 • PROGRAM -> tlačidlo nastavovanej rýchle voľby -> 2 -> tel. číslo -> AUTO DIAL -> PROGRAM

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru hovoru:

 • presmerovanie hovoru bez potvrdenia
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> položenie slúchadla/SP-PHONE
 • presmerovanie hovoru s potvrdením
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> prevzatie hovoru účastníkom na volanej klapke -> položenie slúchadla/SP-PHONE
 • viacnásobné presmerovanie hovoru (ak účastník, na ktorého sa má hovor presmerovať, nie je prítomný)
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> (vyzváňa, účastník nie je prítomný) -> TRANSFER -> [komunikácia s volajúcim účastníkom] -> TRANSFER -> vytočenie inej klapky -> [prevzatie hovoru účastníkom na volanej klapke] -> položenie slúchadla/SP-PHONE

Telefónny prístroj Panasonic KX-NT551

Použité IP telefóny Panasonic KX-NT551 je možné používať i nastavovať podľa krátkej referenčnej príručky [pdf].

Ovládacie prvky telefónneho prístroja sú uvedené na obrázku vpravo.

Základné nastavenia

Telefonovanie v rámci fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> vytočenie klapky

Telefonovanie mimo fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> 9 -> vytočenie tel. čísla

Opakovanie voľby v rámci fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> REDAIL

Opakovanie voľby mimo fakulty:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> 9 -> REDAIL

Vytočenie rýchlej voľby:

 • zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE -> tlačidlo rýchle voľby

Uloženie rýchlej voľby:

 • PROGRAM -> tlačidlo nastavovanej rýchle voľby -> 2 -> tel. číslo -> AUTO DIAL -> PROGRAM

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru hovoru:

 • presmerovanie hovoru bez potvrdenia
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> položenie slúchadla/SP-PHONE
 • presmerovanie hovoru s potvrdením
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> prevzatie hovoru účastníkom na volanej klapke -> položenie slúchadla/SP-PHONE
 • viacnásobné presmerovanie hovoru (ak účastník, na ktorého sa má hovor presmerovať, nie je prítomný)
  prevzatie hovoru (zdvihnutie slúchadla/SP-PHONE) -> TRANSFER -> vytočenie klapky -> (vyzváňa, účastník nie je prítomný) -> TRANSFER -> [komunikácia s volajúcim účastníkom] -> TRANSFER -> vytočenie inej klapky -> [prevzatie hovoru účastníkom na volanej klapke] -> položenie slúchadla/SP-PHONE