Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Učebne s multimediálnou podporou

Učebne a miestnosti s multimediálnou podporou ponúkajú technické zabezpečenie pedagogického procesu, seminárov, konferencií a ďalších fakultných podujatí.

Bratislava

Pokrytie jednotlivých pracovísk multimediálnou podporou:

Miestnosťprojektorwifilannotebookostatné

Aula
Benedikta XVI.

ánoánoánoánoveľkoplošné plátno
Zasadačka
(zborovňa)
ánoánoánoánoplátno,
telepresence
Sála Aquinasáno*ánoánoáno

MS Surface Hub,
veľkoplošná obrazovka (*)

Učebňa 201ánoánoánoáno
Učebňa 224ánoánonieáno
Učebňa 223ánoánonieáno
Učebňa 222ánoánonieáno
Učebňa 221áno*ánonieánoprenosný projektor (*)
Učebňa 219áno*ánonieánoprenosný projektor (*)

Notebooky nie sú umiestnené priamo v miestnostiach, vyučujúci, resp. organizátori konkrétneho podujatia si ich vypožičiavajú v zborovni - zasadačke fakulty.