Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Učebne s multimediálnou podporou

Učebne a miestnosti s multimediálnou podporou ponúkajú technické zabezpečenie pedagogického procesu, seminárov, konferencií a ďalších fakultných podujatí.

Bratislava

Pokrytie jednotlivých pracovísk multimediálnou podporou:

Miestnosťprojektorwifilannotebookostatné

Aula
Benedikta XVI.

ánoánoánoánoveľkoplošné plátno
Zborovňaánoánoánoánoplátno,
telepresence
Učebňa 201ánoánoánoáno
Učebňa 224áno?nieáno
Učebňa 223áno?nieáno
Učebňa 222ánoánonieáno
Učebňa 221ánoánonieánoprenosný projektor
Učebňa 219áno?nieánoprenosný projektor

Notebooky nie sú umiestnené priamo v miestnostiach, vyučujúci, resp. organizátori konkrétneho podujatia si ich vypožičiavajú v zborovni - zasadačke fakulty.