Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Slávnostné ukončenie akademického roka 2017/201801. 06. 2018

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Kňazské a diakonské vysviacky01. 06. 2018

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Verejná obhajoba licenciátskej práce28. 05. 2018

V pondelok 4. júna 2018 sa o 11.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Jozefa Možiešika.

Kurz lektorov25. 05. 2018

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018 v aule Benedikta XVI.

Fenomén povolania25. 05. 2018

Prednáška prof. ThDr. Ing. Juana Luisa Lordu na tému kňazského povolania.

Erasmus+ učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/201923. 05. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium15. 05. 2018

Do 31. mája je možné podať prihlášku na doktorandské štúdium v študijnom programe katolícka teológia.

Viera, nádej a láska17. 04. 2018

12. apríla 2018 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave konala interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia s podtitulom...

Verní pravde, smädní po poznaní11. 04. 2018

  Srdečne pozývame na doktorandskú konferenciu, ktorá sa pod názvom Verní pravde, smädní po poznaní uskutoční v stredu, 18. apríla 2018 v učebni 201...

Správy od 1 do 10 z 149