Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Verejné obhajoby záverečných prác19. 07. 2021

23. júna 2020 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Mgr. Michala Mališa a ThLic. PaedDr. PhDr. Ivany Štibranej.

Pax opus iustitiae19. 07. 2021

Výročná vedecká konferencia Pax opus iustitiae Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2021 na pôde našej fakulty.

Kňazské a diakonské vysviacky 202112. 06. 2021

Doplnené o informácie o primíciách novokňazov.

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých...09. 06. 2021

Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú:...

War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global...07. 06. 2021

Prof. Emília Hrabovec vystúpi na vedeckom stretnutí War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958, ktoré sa koná...

Laudato Si’ Scholarships - výzva na účasť19. 05. 2021

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme zverejňuje výzvu s možnosťou uchádzať sa o štipendiá pre doktorandské štúdium a post-doktorandský výskum.

Konferencia Tractatus populares - výzva na predloženie...18. 05. 2021

Zverejňujeme výzvu na predkladanie príspevkov a aktívnu účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Tractatus populares: Hometické formy ako efektívny...

Fungujúca a stabilná rodina20. 04. 2021

Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako...

Monografia z dialógu katolíckej teológie s inými vednými...31. 03. 2021

Nedávno vyšla vo vydavateľstve UK v Bratislave doc. ThDr. Jozefovi Jančovičovi, PhD. z Katedry biblických vied našej fakulty a Mgr. Zuzane Zelinovej, PhD....

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti...11. 03. 2021

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Správy od 1 do 10 z 271