Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyšlo septembrové číslo časopisu Naša univerzita28. 09. 2018

Vstúpte do jubilejného stého akademického roka na UK so septembrovým číslom Našej univerzity, ktoré po letnej odmlke opäť prináša čerstvé informácie o...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka11. 09. 2018

V pondelok, 24. septembra 2018 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Podmienky prijímania na magisterské štúdium v AR 2019/202005. 09. 2018

Schválené podmienky prijímania na magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020.

Správy od 1 do 10 z 179