Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Viera, nádej a láska17. 04. 2018

12. apríla 2018 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave konala interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia s podtitulom...

Verní pravde, smädní po poznaní11. 04. 2018

  Srdečne pozývame na doktorandskú konferenciu, ktorá sa pod názvom Verní pravde, smädní po poznaní uskutoční v stredu, 18. apríla 2018 v učebni 201...

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre...07. 03. 2018

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou...

2 % z dane pre Cyrilometodiánu28. 02. 2018

Milí priatelia, absolventi, priaznivci a podporovatelia našej fakulty, chceme Vás láskavo požiadať o asignáciu 2% (3%) z Vašej dane cez občianske združenie...

Smernica dekana o záverečných prácach14. 02. 2018

14. februára 2018 vstúpila do platnosti nová Smernica dekana o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich...

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti07. 02. 2018

6. februára 2018 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a...

Vyšla nová apoštolská konštitúcia o cirkevných univerzitách...30. 01. 2018

V Tlačovom stredisku Svätej stolice v pondelok predstavili apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách.

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+08. 01. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok...

Správy od 1 do 10 z 142