Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty14. 10. 2021

Akademický senát RKCMBF UK na svojom zasadnutí 7. októbra 2021 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty na 25. novembra 2021.

UK vyjadruje vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého...11. 10. 2021

Dnes prebehlo zasadnutie zástupcov a zástupkýň akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnilo sa ho Vedenie UK, predsedníctvo Akademického...

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita29. 09. 2021

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita (1 2021/2022) - dvojmesačníka Univerzity Komenského.

Blahoslavený kardinál Wyszyński vodca Cirkvi v Poľsku a...26. 09. 2021

Srdečne pozývame na fakultný štvrtok 30. septembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí fakulty. Fakultný štvrtok s prednáškou a diskusiou povedie dr....

Zoznám sa s UK - školenie Centra IT pre tohtoročných prvákov16. 09. 2021

Školenie zamerané na úvodné informácie nielen o Univerzite Komenského, ale aj o informačných systémoch univerzity, ktoré môžu alebo budú študenti využívať...

Milovať cudzinca - o prikázaní v Deuteronómiu 10,1916. 09. 2021

Srdečne pozývame na fakultný štvrtok 7. októbra o 17.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí fakulty. Fakultný štvrtok s prednáškou, diskusiou a prezentáciou...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka16. 09. 2021

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK prebehne on-line príhovorom rektora univerzity z auly UK 20. 9. o 11.00 v rámci AmosFestu. J.E. Mons. ICDr....

Dekanské voľno v pondelok 13.9.07. 09. 2021

Z dôvodu návštevy Svätého Otca na Slovensku, dekan RKCMBF UK udeľuje v pondelok 13. septembra 2021 dekanské voľno všetkým zamestnancom. Na Kapitulskej ulici...

Správy od 1 do 10 z 277