Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Náboženstvo a migrácia22. 02. 2017

21. februára 2017 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Českou...

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita20. 02. 2017

Privítajte začiatok letného semestra s februárovým číslom Našej univerzity, v ktorom ani tentokrát nechýbajú čerstvé informácie o najdôležitejších udalostiach...

Náboženstvo a Migrácia09. 02. 2017

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu, organizovanú Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a...

Habilitačná prednáška ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD.02. 02. 2017

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2017 o 10.30 na pôde RKCMBF UK v Bratislave.

Podujatia a kurzy Centra ďalšieho vzdelávania UK25. 01. 2017

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v rámci svojich aktivít organizuje rôzne podujatia a kurzy pre akademickú obec i širokú verejnosť.

Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života...25. 01. 2017

Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyšla kniha prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD. pod názvom Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života jej...

Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita23. 01. 2017

Máme za sebou vstup do nového kalendárneho roka. Aké významné udalosti a podujatia na Univerzite Komenského tomu predchádzali, to sa dočítate v januárovom...

Ženie nás láska Kristova16. 01. 2017

Bohoslovci EBF UK a RKCMBF UK srdečne pozývajú na ekumenickú bohoslužbu slova v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Novoročné prianie03. 01. 2017

ACTA - 2/201613. 12. 2016

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti...

Správy od 1 do 10 z 95