Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Konferencia Tractatus populares - výzva na predloženie...18. 05. 2021

Zverejňujeme výzvu na predkladanie príspevkov a aktívnu účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Tractatus populares: Hometické formy ako efektívny...

Fungujúca a stabilná rodina20. 04. 2021

Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako...

Monografia z dialógu katolíckej teológie s inými vednými...31. 03. 2021

Nedávno vyšla vo vydavateľstve UK v Bratislave doc. ThDr. Jozefovi Jančovičovi, PhD. z Katedry biblických vied našej fakulty a Mgr. Zuzane Zelinovej, PhD....

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti...11. 03. 2021

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti...11. 03. 2021

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Spoločne za dobrý život našich detí11. 03. 2021

Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám.

Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám...11. 03. 2021

Ďoležité informácie Univerzity Komenského pre prípad podozrenia na ochorenie a potvrdenia ochorenia Covid-19 spolu s odkazom na formulár, ktorý majú podľa...

Režim práce a prevádzka budov UK do odvolania10. 03. 2021

Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike zasadalo dňa 2. januára 2021 Vedenie UK aj Permanentný krízový štáb UK. Na...

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...09. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti...09. 03. 2021

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Správy od 1 do 10 z 265