Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita18. 06. 2022

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita (1 2021/2022) - dvojmesačníka Univerzity Komenského.

Verejné obhajoby záverečných prác07. 06. 2022

V júni sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Michala Pavlíka (16.6.), Františka Veverku (20.6.), Andreja Filina (22.6.) a Petra...

Prof. Hrabovec súčasťou osobitnej audiencie členov...06. 06. 2022

Dňa 28. mája 2022 prijal Svätý Otec pápež František v Konzistoriálnej sieni Apoštolského paláca skupinu členov Pápežského výboru pre historické vedy na...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/202201. 06. 2022

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič,...

Projekt TWO-ONE - odborná konferencia31. 05. 2022

V piatok 10. júna sa v Aule Benedikta XVI. uskutoční odborná konferencia projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE).

Správy od 1 do 10 z 313