Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Smernica dekana o záverečných prácach14. 02. 2018

14. februára 2018 vstúpila do platnosti nová Smernica dekana o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich...

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti07. 02. 2018

6. februára 2018 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a...

Vyšla nová apoštolská konštitúcia o cirkevných univerzitách...30. 01. 2018

V Tlačovom stredisku Svätej stolice v pondelok predstavili apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách.

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+08. 01. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok...

Prevádzka Centra IT počas Vianočných sviatkov 201720. 12. 2017

Aktuálne informácie o prevádzke fakultného i celouniverzitného centra IT a zabezpečovaní poskytovania služieb IKT počas sviatočného obdobia od piatku 22....

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti14. 12. 2017

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty...

Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo...23. 11. 2017

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty...

Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom...16. 11. 2017

29. novembra 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Informácie akademického senátu o voľbe dekana fakulty15. 11. 2017

Informácie o navrhnutom kandidátovi na dekana fakulty a dátume zasadnutia Akademického senátu RKCMB UK, na ktorom sa voľba dekana uskutoční.

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom13. 11. 2017

20. novembra 2017 (pondelok) o 13.00 hod, Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Správy od 1 do 10 z 137