Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Historická diskusia o osobnosti a význame kardinála Korca24. 01. 2024

Prof. Emília Hrabovec (RKCMBF) a prof. Róbert Letz (PdF) hosťami televíznej relácie Do kríža venovanej osobnosti kardinála Korca.

Prednáška na tému umelej inteligencie na UK24. 01. 2024

Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne Vás pozývame na prednášku, ktorá sa bude konať pod záštitou pána rektora prof. JUDr. Marek Števčeka, DrSc....

Kardinál Korec - mimoriadna osobnosť a svedok22. 01. 2024

Rozhovor prof. Emílie Hrabovec s redaktorkou Zuzanou Klimanovou pre Vatikánsky rozhlas o kardinálovi Korcovi.

Katolicizmus a antikomunizmus: Vrchol pontifikátu pápeža...16. 01. 2024

Prof. Emília Hrabovec vystúpi na rímskej konferencii, ktorá je súčasťou veľkého medzinárodného výskumného projektu o pontifikáte Pia XII.

Ján Chryzostom Korec - osobnosť v dejinách Cirkvi a národa12. 01. 2024

Srdečne pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca.

Habilitačná prednáška ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu11. 01. 2024

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, ktorá sa uskutoční v stredu 24. januára 2024 o 10.00 v Martineu na Rudnayovom námestí...

Neboli ani traja, ani králi06. 01. 2024

Kam až siaha história sviatku a aký je vzťah vedy a náboženstva v rámci príbehu o troch kráľoch? Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič hosťom TA3.

Verejná obhajoba záverečnej práce01. 12. 2023

V stredu, 20. decembra 2023 sa v sále Aquinas uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce Michala Mališa.

Správy od 1 do 10 z 398