Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Biblista Jozef Jančovič najnovším laureátom Ceny Jozefa Búdu12. 03. 2019

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD., pedagóg RKCMBF UK, sa stal novým laureátom Ceny Jozefa Búdu, ktorú udeľuje redakcia vedeckého časopisu Studia...

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT)06. 03. 2019

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT) v prebiehajúcom akademickom roku 2018/2019 s možnosťou prihlásenia do 31. marca 2019.

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita26. 02. 2019

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory a správy o aktivitách a úspechoch našich...

Výzva na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského...19. 02. 2019

Vyšehradský fond vypísal výzvu na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského štipendijného programu (Visegrad Scholarship Program – VSP).

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe05. 02. 2019

Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu s témou dôstojnosti...

Vychádzajú dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca –...07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšli vo Vydavateľstve UK dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy,...

Doctorandum dies 2018: Varia historia et moralia07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšiel vo vydavateľstve Post Scriptum zborník doktorandských príspevkov prezentovaných na prvej doktorandskej konferencii doktorandov fakulty...

Habilitačné prednášky spojené s obhajobou habilitačnej práce19. 12. 2018

Srdečne pozývame na habilitačné prednášky ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD. a ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. januára sa v Aule...

Verejná obhajoba licenciátskej práce19. 12. 2018

Vo štvrtok 10. januára 2019 sa o 10.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Adriany Alexyovej.

Správy od 1 do 10 z 197