Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

ACTA - 2/202320. 05. 2024

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti...

Studia Biblica Slovaca - 2/202320. 05. 2024

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej,...

Fakultné štvrtky20. 05. 2024

Stretnutia akademickej obce fakulty, ktorých cieľom je prehĺbenie interdisciplinárneho vedeckého poznania, metodológie a diskusie i upevnenie fakultného...

Doktorandská búrka03. 05. 2024

Mladí vedci SAV organizujú dňa 15. 5. 2024 od 14h v Areáli SAV na Patrónke akciu „Doktorandská búrka“ zameranú na doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a...

Vedecký časopis ACTA zaradený do databázy ERIH PLUS a CEJSH03. 05. 2024

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) je nórska databáza pre periodiká z oblasti humanitných a sociálnych vied, medzi...

Festival Starmus aj na UK29. 04. 2024

Siedmy ročník festivalu vedy a umenia STARMUS sa bude konať v Bratislave 12. – 17. mája 2024 a bude jedinečnou šancou zažiť vystúpenia špičkových osobností...

Pápež prijal historikov, medzi nimi bola aj prof. Emília...22. 04. 2024

Pri príležitosti 70. výročia založenia Pápežského výboru pre historické vedy sa jeho členom prihovoril Svätý Otec František. Ako členka spomínaného výboru sa...

OZ Preventista vydáva 3. časť učebnice informačnej...22. 04. 2024

Dr. Peter Šantavý je spoluautorom Učebnice informačnej bezpečnosti (3. časť) pre stredné odborné školy a gymnáziá.

Prof. Hrabovec súčasťou stretnutia historikov s pápežom...20. 04. 2024

Prof. Emília Hrabovec ako členka Pápežského výboru pre historické vedy bola súčasťou audiencie u Svätého Otca.

Nový dokument Dikastéria pre náuku viery „Dignitas infinita“17. 04. 2024

ThLic. Ján Viglaš, hosť relácie TV Lux Jeden na jedného, rozoberá aktuálne a vážne témy, ktorým sa venuje nedávno predstavený dokument Dikastéria pre náuku...

Správy od 1 do 10 z 415