Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo...23. 11. 2017

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty...

Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom...16. 11. 2017

29. novembra 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Informácie akademického senátu o voľbe dekana fakulty15. 11. 2017

Informácie o navrhnutom kandidátovi na dekana fakulty a dátume zasadnutia Akademického senátu RKCMB UK, na ktorom sa voľba dekana uskutoční.

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom13. 11. 2017

20. novembra 2017 (pondelok) o 13.00 hod, Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Voľba kandidáta na funkciu dekana fakulty07. 11. 2017

Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave na základe Zákona o vysokých školách, štatútu RKCMBF UK a súvisiacich predpisov vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu...

Prezentácia publikácie Eros a jeho poslanie24. 10. 2017

Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa v Aule Benedikta XVI. uskutočnila prezentácia slovenského prekladu publikácie Eros a jeho poslanie za účasti autora publikácie...

Najlepší záujem dieťaťa21. 10. 2017

Konferencia biskupov Slovenska organizuje v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov moderovanú...

Univerzita Komenského medzi 2,4 % najlepších univerzít sveta16. 10. 2017

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) - ako jediný reprezentant zo Slovenska - sa podľa rebríčka CWUR World University Rankings zaradila medzi 2,4 %...

Prezentácia publikácie Eros a jeho poslanie10. 10. 2017

Srdečne pozývame na prezentáciu slovenského prekladu publikácie "Eros a jeho poslanie” za účasti autora publikácie prof. José Noriegu. Prezentácia sa...

Prof. Hrabovec hosťujúcou profesorkou na La Sapienza v Ríme03. 10. 2017

Univerzita La Sapienza v Ríme v rámci svojich výskumných aktivít každoročne hostí viacero medzinárodne uznávaných profesorov z najprestížnejších univerzít a...

Správy od 1 do 10 z 131