Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Obmedzenie telefonického spojenia vzhľadom na stavebné...13. 08. 2018

Vzhľadom na stavebné práce a rekonštrukciu vchodu do budovy i vrátnice fakulty sú dočasne viaceré telefónne čísla nedostupné.

Zomrel Mons. prof. Štefan Vragaš, dlhoročný pedagóg našej...10. 07. 2018

V nedeľu, 8. júla 2018 vo večerných hodinách odišiel do domu Otca Mons. prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, pápežský prelát,...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2017/201801. 06. 2018

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Kňazské a diakonské vysviacky01. 06. 2018

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Verejná obhajoba licenciátskej práce28. 05. 2018

V pondelok 4. júna 2018 sa o 11.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Jozefa Možiešika.

Kurz lektorov25. 05. 2018

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018 v aule Benedikta XVI.

Fenomén povolania25. 05. 2018

Prednáška prof. ThDr. Ing. Juana Luisa Lordu na tému kňazského povolania.

Erasmus+ učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/201923. 05. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium15. 05. 2018

Do 31. mája je možné podať prihlášku na doktorandské štúdium v študijnom programe katolícka teológia.

Správy od 1 do 10 z 151