Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Udelenie Zlatej medaily UK kardinálovi Kurtovi Kochovi21. 09. 2017

2. októbra 2017 (pondelok) o 11.30 hod., Rektorská sieň UK, historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Prezentácia knihy o novom blahoslavenom Titusovi Zemanovi21. 09. 2017

Pri príležitosti blahorečenia slovenského salieziánskeho kňaza dona Titusa Zemana Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave srdečne...

Mgr. Gašpar Fronc lauerátom ceny Fides et ratio16. 09. 2017

Mons. Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry filozofie na RKCMBF UK sa stal jedným z lauerátov tohtoročnej ceny Fides et ratio.

Medzinárodná vedecká konferencia Status duchovnej osoby v...05. 09. 2017

V 11. – 13. septembra 2017 sa na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční medzinárodná vedecká konferencia...

Times Higher Education World University Rankings 2018:...05. 09. 2017

Bratislava 5. septembra 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje pevné miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V prestížnom...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka04. 09. 2017

V pondelok, 25. septembra 2017 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/201802. 09. 2017

25. septembra 2017 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 1. poschodie

Zápis v akademickom roku 2017/201821. 08. 2017

Informácie o zápise a termíny zápisu študentov magisterského a doktorandského štúdia v aktuálnom akademickom roku.

Vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie...03. 07. 2017

V týchto dňoch vo vydavateľstve LÚČ vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec pod názvom Slovensko a Svätá...

Verejné obhajoby licenciátskych prác21. 06. 2017

V stredu 28. júna 2017 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby licenciátskych prác.