Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita24. 02. 2021

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita (marec/apríl 2020) - dvojmesačníka Univerzity Komenského.

Dni otvorených dverí na Univerzite Komenského v Bratislave11. 02. 2021

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku virtuálne pootvorí už druhý krát počas pandémie dvere svojich fakúlt. V utorok a v stredu,...

SSD. Blažej Štrba, PhD. sa stal členom Pápežskej biblickej...21. 01. 2021

Svätý Otec František vymenoval za člena Pápežskej biblickej komisie SSD. Blažeja Štrbu, PhD., pedagóga našej fakulty. Členovia Biblickej komisie, vrátane...

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre...20. 01. 2021

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou...

Habilitačná prednáška ThDr. Tibora Reimera, PhD.05. 01. 2021

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00 v zborovni fakulty. AKTUALIZOVANÉ...

Habilitačná prednáška ThLic. Mariána Gavendu, PhD.05. 01. 2021

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThLic. Mariána Gavendu, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. januára 2021 o 11.30 v zborovni fakulty....

Habilitačná prednáška SSD. Blažeja Štrbu, PhD.05. 01. 2021

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku SSD. Blažeja Štrbu, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. januára 2021 o 9.00 v zborovni fakulty. AKTUALIZOVANÉ o...

Vianočné a novoročné prianie26. 12. 2020

 Zo srdca vám prajeme a v modlitbe vyprosujeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené Božím pokojom, láskou a milosťou... εν αρχη ην ο λογος...

Výzva na účasť v programe Erasmus+16. 12. 2020

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022. Uchádzať sa...

Habilitačná prednáška S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD.15. 10. 2020

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. októbra 2020 v Aule Benedikta XVI....