Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Verejná obhajoba dizertačnej práce10. 12. 2019

11. decembra sa v zasadačke fakulty uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda ICLic. Štefana Vanču.

Una voce in difesa03. 12. 2019

11. decembra sa vo Vatikáne pod záštitou Pápežského výboru pre historické vedy uskutoční prezentácia knihy ThDr. Petra Slepčana, PhD., pedagóga našej fakulty a...

Celouniverzitný deň otvorených dverí23. 10. 2019

DRŽÍME TI MIESTO. Počas jedného dňa môžete navštíviť až 8 fakúlt našej alma mater, spoznať ich a zažiť ich atmosféru - pretože každá je jedinečná.

Burza pobytov 202016. 10. 2019

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2020 („Burza”).

Výzva na účasť v programe Erasmus+16. 10. 2019

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Deň otvorených dverí MinFa16. 10. 2019

Seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave srdečne pozývajú miništrantov na Deň otvorených dverí MinFa.

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov27. 09. 2019

Katedra biblických vied RKCMBF UK spolu s redakciou vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická...