Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Svatý Augustin | Jak dnes číst církevní otce19. 10. 2023

Doc. Róbert Horka bol hosťom pražskej odbornej diskusie. Témou bolo dielo sv. Augustína - jeho percepcia v dejinách i v súčasnej dobe.

Inauguračná prednáška doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD.19. 10. 2023

Srdečne pozývame na inauguračnú prednášku doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD., ktorá sa uskutoční v stredu 8. novembra 2023 o 10.00 v aule Kňazského seminára sv....

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca zaradený do databázy...29. 09. 2023

S radosťou oznamujeme, že vedecký biblický časopis Studia Biblica Slovaca bol uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií...

Analytická databáza ku Knihe Deuteronómium29. 09. 2023

V rámci aktivít Katedry biblických vied je k dispozícii AnaBiDeut - interaktívna databáza a analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme28. 09. 2023

Nočná pyramída - rozhovor redaktorky Gabriely Angibaud s prof. Emíliou Hrabovec a Dr. Beátou Katrebovou Blehovou.

Memento Zochova: Pietna spomienka rok po tragickej nehode...26. 09. 2023

Bratislava 26. septembra 2023: V pondelok 2. októbra 2023 uplynie rok od tragickej nehody na autobusovej zastávke Zochova, pri ktorej vyhaslo päť mladých...

Dotknite sa vedy na Európskej noci výskumníkov11. 09. 2023

29. septembra 2023, 9.00 – 23.00 hod., Bratislava (Stará tržnica, Lab café, V-klub, Loď Kriváň, Zážitkové centrum vedy Aurelium), Košice, Banská Bystrice,...

Otvorenie akademického roka06. 09. 2023

18. septembra 2023 o 11.00 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka24. 08. 2023

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa koná v pondelok, 18. septembra o 11.00 v Aule UK. J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,arcibiskup...