Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní16. 04. 2024

V utorok, 16. apríla 2024 sa koná on-line seminár pre pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty s názvom Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo...

Rektorské voľno04. 04. 2024

UK má nové profesorky a profesorov26. 03. 2024

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. marca 2024 nových profesorov vysokých škôl, 17 z nich patrí do akademickej obce Univerzity Komenského.

XXI. Európske fórum pre náboženskú výchovu v školách20. 03. 2024

V dňoch od 3. - 7. apríla 2024 sa v Poprade uskutoční 21. ročník Konferencie EuFRES, na ktorej sa stretnú odborníci a zodpovední za náboženskú výchovu na...

Dekanské voľno18. 03. 2024

Rektorské voľno18. 03. 2024

Rektorské voľno18. 03. 2024

Rektorské a dekanské voľno18. 03. 2024

Rektor UK a dekan RKCMBF UK sa rozhodli udeliť v letnom semestri akademického roka 2023/2024 rektorské voľno na dni 22.3.2024, 28.3.2024 a 2.4.2024. Rektorské...

Časopis UK: Naša univerzita05. 03. 2024

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita (2 2023/2024) - dvojmesačníka Univerzity Komenského.

2 % z dane pre Cyrilometodiánu29. 02. 2024

Milí priatelia, absolventi, priaznivci a podporovatelia našej fakulty, chceme vás láskavo požiadať o asignáciu 2% (3%) z vašej dane pre občianske združenie...