Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Dotknite sa vedy na Európskej noci výskumníkov11. 09. 2023

29. septembra 2023, 9.00 – 23.00 hod., Bratislava (Stará tržnica, Lab café, V-klub, Loď Kriváň, Zážitkové centrum vedy Aurelium), Košice, Banská Bystrice,...

Otvorenie akademického roka06. 09. 2023

18. septembra 2023 o 11.00 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka24. 08. 2023

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa koná v pondelok, 18. septembra o 11.00 v Aule UK. J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,arcibiskup...

Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika26. 07. 2023

22. august o 15.00 h, Filozofická fakulta UK, G 206

Rozhovor o umelej inteligencii v Rádiu Lumen03. 07. 2023

Dr. Peter Šantavý bol 3. júla 2023 v Rádiu Lumen hosťom kontaktnej relácie Zaostrené. Témou relácie bola umelá inteligencia ako dobrý sluha a zlý pán.

Kolokvium teológov s prof. Scottom Hahnom17. 06. 2023

Na pôde našej fakulty sa 16. júna konala vynikajúca akademická diskusia pod vedením profesora Scotta Hahna.

Vedecká konferencia doktorandov RKCMBF UK Doctorandorum...17. 06. 2023

6. júna 2023 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s názvom...