Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka11. 09. 2018

V pondelok, 24. septembra 2018 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Podmienky prijímania na magisterské štúdium v AR 2019/202005. 09. 2018

Schválené podmienky prijímania na magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020.