Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vychádzajú dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca –...07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšli vo Vydavateľstve UK dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy,...

Doctorandum dies 2018: Varia historia et moralia07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšiel vo vydavateľstve Post Scriptum zborník doktorandských príspevkov prezentovaných na prvej doktorandskej konferencii doktorandov fakulty...

Habilitačné prednášky spojené s obhajobou habilitačnej práce19. 12. 2018

Srdečne pozývame na habilitačné prednášky ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD. a ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. januára sa v Aule...

Verejná obhajoba licenciátskej práce19. 12. 2018

Vo štvrtok 10. januára 2019 sa o 10.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Adriany Alexyovej.

Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-196504. 12. 2018

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vychádza nová publikácia, ktorej spoluautorkou a jednou z editorov je prof. Dr. phil. Emília Hrabovec,...

Výzva na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+28. 11. 2018

Rektorát Univerzity Komenského vypísal Výzvu na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+, ktorej sa v rámci RKCMBF môžu zúčastniť študenti doktorandského...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita27. 11. 2018

Voľby kandidáta na rektora, oslavy 100. výročia ČSR, viacero vzácnych zahraničných návštev, úspešné výskumy našich vedcov – aj tým žila uplynulý mesiac UK....

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári07. 11. 2018

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. - 2. decembra v Kňazskom...