Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita23. 01. 2017

Máme za sebou vstup do nového kalendárneho roka. Aké významné udalosti a podujatia na Univerzite Komenského tomu predchádzali, to sa dočítate v januárovom...

Ženie nás láska Kristova16. 01. 2017

Bohoslovci EBF UK a RKCMBF UK srdečne pozývajú na ekumenickú bohoslužbu slova v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Novoročné prianie03. 01. 2017

ACTA - 1/201713. 12. 2016

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti...

Prevádzka Centra IT cez Vianočné sviatky 201610. 12. 2016

Aktuálne informácie o prevádzke fakultného i celouniverzitného centra IT a zabezpečovaní poskytovania služieb IKT počas sviatočného obdobia od piatku 23....

Predstavujeme logo k 100. výročiu založenia UK08. 12. 2016

V októbri 2016 vyhlásila Univerzita Komenského v Bratislave súťaž pre všetkých študentov UK o vytvorenie loga k 100. výročiu založenia UK, ktoré si univerzita...

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)07. 12. 2016

Medzinárodná biblická konferencia, ktorej príspevky odvysiela aj TV Lux, sa uskutočnila 1. decembra 2016 na pôde našej fakulty v Aula Benedikta XVI. pod...

Teologická databáza ATLA29. 11. 2016

V rámci platformy EBSCOhost Research Databases bola uzatvorená zmluva na 3-ročné predplatné (10/2016-09/2019) teologickej databázy ATLA Religion Database with...

Zomrel prof. MUDr. Karol Bošmanský, SVD DrSc.28. 11. 2016

27. novembra 2016 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi rehoľný kňaz a emeritný profesor našej fakulty, prof. MUDr. Karol...

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave23. 11. 2016

Dňa 4. októbra 2016 oslávila Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 80. výročie svojho jestvovania. Základný...