Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Doc. Jozef Jančovič lauerátom ceny Fides et ratio15. 09. 2022

Mons. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK, sa stal jedným z lauerátov tohtoročnej ceny Fides et ratio.

Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie,...10. 09. 2022

21. októbra 2022 sa na pôde našej fakulty koná medzinárodná konferencia o synodalite, na ktorej s lectio magistralis vystúpi jeden z najvýznamnejších teológov...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka06. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční v pondelok 19. septembra 2022 o 11.00 v Aule UK. J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský,...

Kurz lektorov03. 09. 2022

Srdečne pozývame nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2022 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskekj...

Prof. Emília Hrabovec bude viesť vlastnú sekciu na svetovom...23. 08. 2022

Profesorka Emília Hrabovec sa v dňoch 24.-26. augusta 2022 zúčastní na svetovom kongrese historikov v Poznani, kde bude viesť vlastnú sekciu s názvom The Holy...

Otec kardinál, ďakujeme za všetko...15. 08. 2022

Poďakovanie nášmu bývalému študentovi a neskôr i nositeľovi čestného doktorátu Univerzity Komenského.

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých...02. 07. 2022

Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú...

vKontexte: veda a viera trochu inak16. 06. 2022

Mgr. Gašpar Fronc sa v tématickej relácii TV Lux vKontexte zamýšľa, čo je cestou k múdrosti a čo určuje spoločný základ pre vedu a vieru.