Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Výberové konanie - vedeckovýskumný pracovník04. 05. 2022

Výberové konanie na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka v rámci post-doktorandského pobytu.

Veľkonočné prianie17. 04. 2022

Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. (1 Kor 15,19)

Výzva na účasť v programe univerzitnej aliancie ENLIGHT07. 04. 2022

Do stredy 13. apríla je možné sa prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu mobilitu Erasmus+ v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT v rámci zimného semestera...

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho ekonomického...05. 04. 2022

RKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho ekonomického oddelenia s nástupom dohodou, najneskôr však 1. júna 2022.

Bratislavskí seminaristi pomáhajú utečencom z Ukrajiny27. 03. 2022

Na výzvu biskupov pomôcť na hranici reagovali bratislavskí seminaristi pomocou utečencom na vlakovej stanici v Košiciach. Po presunutí ťažiska pomoci do...

Ponuka magisterského štúdia a prihlášky do kňazského...27. 03. 2022

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov...

Možnosť poskytnúť 2 % v prospech rozvoja a činnosti fakulty25. 03. 2022

Poukázaním 2% z daní môžete i vy podporiť aktivity a rozvoj fakulty prostredníctvom činnosti občianskeho združenia Cyrilometodiána.

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA...22. 03. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku...