Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v...07. 03. 2022

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na postdoktorandské pobyty v rámci programu „Postdoktorandské pobyty na...

Vysvetľujeme a diskutujeme18. 02. 2022

Počas rektorského voľna dňa 21. februára 2022 sa uskutočnia diskusie k aktuálnej situácii. Cieľom podujatia je priblížiť akademickej obci UK (študentom aj...

Reakcia na výzvu Rady vysokých škôl SR15. 02. 2022

Uznesenie, ktoré Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave jednomyseľne prijal na svojom zasadnutí dňa 15. 2. 2022.

RKCMBF UK bude mať nového dekana09. 02. 2022

Akademický senát Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK zvolil za kandidáta na dekana Jozefa Jančoviča. Nastúpiť by mal v marci.

Ako sa stať vysokoškolákom?07. 02. 2022

Ako sa stať vysokoškolákom? Nenechávajte veci na náhodu. Otázky, ktoré vás zaujímajú, môžu byť zodpovedané už pred nástupom na vysokú školu.